milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
26 กุมภาพันธ์ 2566
ภาษาไทย

การปรับปรุง User Experience อีกส่วนสำคัญเพื่อโอกาสก้าวสู่กระแสหลักของ DeFi

ในช่วงภาวะตลาดขาลง DeFi มี Total Value Locked ลดลงไปประมาณกว่า 69% (ข้อมูลจากช่วงเดือนตุลาคม 2022) นับจากเดือนธันวาคม 2021 และมีกระแสข่าวในทางลบออกมามากมายอย่างเช่นเรื่องของ Scams หรือการล่มสลายของโปรเจกต์ต่างๆ แต่ในทางกลับกันในช่วงตลาดหมีหรือตลาดขาลงก็เป็นช่วงเวลาที่ดีของนักสร้างและนักพัฒนาที่กำลังพยายามปรับปรุง สร้างคอนเซปต์และโปรเจกต์ใหม่ๆ ขึ้นมาเช่นกัน ซึ่งบทความนี้ SCB 10X จะพาไปเจาะประเด็นถึงหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่ควรได้รับการปรับปรุงเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆ และเพื่อให้ DeFi สามารถเกิดการนำไปใช้เป็นกระแสหลักในอนาคต

Uxui_1200X800.jpg

ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience: UX) ใน DeFi กับเรื่องที่ควรปรับปรุง

ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน (User Experience:UX) เป็นส่วนสำคัญที่ยังต้องได้รับการพัฒนาต่อเพื่อลดอุปสรรคในการใช้งานและเข้าถึงระบบนิเวศของ DeFi ยกตัวอย่างเช่นกระบวนการใน Wallet และแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนหรือโปรโตคอลต่างๆ ยังใช้งานได้ไม่สะดวกเท่าที่ควร ซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดพลาดจากการใช้งานและเกิดความสูญเสียจำนวนมาก 

ยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2020 มีนักเทรดคนหนึ่งต้องเสียค่าทำธุรกรรมกว่า 9,500 ดอลลาร์เพื่อเทรดธุรกรรมจำนวนเพียง 120 ดอลลาร์เท่านั้น เนื่องจากเกิดความสับสนในการใส่จำนวนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมใน Input Boxes รวมถึงแพลตฟอร์มไม่มีการจำกัดจำนวนสูงสุดในส่วนของ Gas Fee ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกรณีตัวอย่างจากความสับสนในส่วนของ UX ที่เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดจากมนุษย์ที่ต้องปรับปรุงต่อไป

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ใช้และนักลงทุนที่มีความคุ้นเคยกับคริปโตเป็นอย่างดี เรื่องประสบการณ์ของผู้ใช้งาน อย่างเช่นการตั้งค่าบน Wallet อาจไม่ได้เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้ในกลุ่มนี้ แต่อาจเป็นเรื่องที่ยากสำหรับผู้ใช้ใหม่หรือผู้ที่ไม่ถนัดด้านเทคโนโลยี เนื่องจากต้องจัดการกับรหัสที่มีความซับซ้อนและค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม (Gas Fees) หรือยังไม่เข้าใจกับศัพท์เฉพาะในโลกคริปโตที่อาจทำให้ผู้ใช้ใหม่สับสนและล้มเลิกไปในที่สุด ถึงแม้ว่าจะมีเครื่องมือที่ได้รับความนิยมและใช้งานได้ไม่ยากอย่างเช่น MetaMask สำหรับการสร้างและจัดการ Wallets ก็ตาม ปัจจุบัน DeFi ก็ยังคงต้องการแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้ง่ายหรือ User-Friendly มากขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ใช้ใหม่สามารถจัดการกับบัญชีและทำธุรกรรมได้สะดวกยิ่งขึ้น


ความซับซ้อนในการใช้งานแพลตฟอร์ม DeFi สำหรับผู้ใช้ใหม่

การใช้งานแอปพลิเคชัน DeFi ผู้ใช้จำเป็นต้องใช้ Wallet ประเภท Non-Custodial หรือหมายถึงกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ให้บริการไม่ได้เก็บรักษา Private Key ซึ่งผู้ใช้ต้องทำหน้าที่จัดเก็บด้วยตนเอง โดยจำเป็นต้องมีการสำรองรหัสสำหรับกู้คืนและเก็บไว้ในที่ปลอดภัย รวมไปถึงการใช้งาน dApp ผู้ใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่อ Wallet เข้ากับ dApp ซึ่งบางครั้งค่อนข้างมีความซับซ้อน

อีกความซับซ้อนอย่างหนึ่งในการทำธุรกรรมที่อาจทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสน อย่างการตั้งค่าค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม (Gas Fee) โดยหากขาดความเข้าใจก็อาจส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหรือดำเนินการได้ล่าช้ามาก รวมไปถึงมีกระบวนการที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่นหากผู้ใช้ต้องทำธุรกรรมกับ Tokens ที่ถูกสร้างบนมาตรฐาน ERC-20 ของ Ethereum ซึ่งหากต้องทำการโอนย้ายก็จำเป็นต้องใช้สกุลเงินดิจิทัลเฉพาะในเครือข่ายสำหรับการทำธุรกรรม เช่น หากต้องการส่ง ER-20 Token ผู้ใช้ก็ต้องมีเหรียญ ETH อยู่ใน Wallet เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมามีแพลตฟอร์ม DeFi ได้เกิดขึ้นมากมายหลายประเภท โดยแต่ละแพลตฟอร์มมีกฎ จุดประสงค์และกระบวนการทำงานที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้การใช้งานจริงยังเป็นเรื่องยากและซับซ้อนสำหรับผู้ใช้ใหม่ อย่างเช่นมีแพลตฟอร์มประเภท Lending และ Staking ไปจนถึงผู้ให้บริการสภาพคล่องหรือ Liquidity ที่ถึงแม้ว่าผู้ใช้จะมีความเข้าใจกระบวนการใช้งานที่แตกต่างกันของแพลตฟอร์มเหล่านี้ แต่ก็ยังเป็นเรื่องยากในการติดตามและจัดการกับการใช้งานหลายแพลตฟอร์มไปพร้อมกัน 


แนวทางแก้ปัญหาและปรับปรุงในเบื้องต้น: เพิ่มการให้ความรู้แก่ผู้ใช้และสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายยิ่งขึ้น


แนวทางสำหรับการปรับปรุงเบื้องต้น นักพัฒนาควรสร้างระบบนิเวศ DeFi ที่ผู้ใช้งานใหม่และผู้ใช้ทั่วไปที่ไม่มีความรู้ด้านเทคนิคสามารถเริ่มต้นใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น อย่างเช่นเริ่มต้นจากการสร้าง dApp และ Wallet ที่ป้องกันความผิดพลาดจากการใส่ข้อมูลของมนุษย์ ซึ่งวิธีการป้องกันความผิดพลาดดังกล่าวมีกรณีการใช้งานจริงใน Centralized Exchanges ซึ่งนักพัฒนา DeFi สามารถนำนำมาปรับใช้กับแพลตฟอร์ม Decentralized หรือ Wallet ประเภท Noncustodial ได้เช่นกัน เป็นอีกแนวทางหนึ่งเพื่อช่วยให้ DeFi เกิดการเติบโต

และอีกประการสำคัญที่ขาดไม่ได้เพื่อจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้ คือการศึกษาและให้ข้อมูลที่ชัดเจน เนื่องจากหากผู้คนสามารถเรียนรู้ DeFi ในวิธีที่สามารถเข้าใจได้ง่ายขี้นก็สามารถช่วยให้พวกเขาหันมาสนใจใช้งานจริงมากยิ่งขึ้น โดยหากมีแหล่งข้อมูลสำหรับศึกษาด้าน DeFi โดยเฉพาะที่สามารถช่วยแจกแจงศัพท์เฉพาะของอุตสาหกรรมและมีการอธิบายเกี่ยวกับการทำงานของ DeFi อย่างชัดเจนก็จะช่วยให้ผู้คนเกิดความเข้าใจและสนใจเข้ามาใช้งาน DeFi มากขึ้น

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept