milkyway
milkyway
milkyway
milkyway
All
VC Knowledge Sharing
business
Technology
trending
productivity
What is a Fractional NFT (F-NFT)?
Technology
February 02, 2023

Fractional NFT (F-NFT) คืออะไร?

Fractional NFT หรือ F-NFT การแบ่งส่วนสิทธิ์ถือครอง NFT ที่เปิดโอกาสให้นักลงทุนหรือผู้ใช้สามารถเป็นเจ้าของร่วมและเข้าถึงในผลงานชิ้นใหญ่ดั้งเดิมที่มีราคาสูงมากได้ง่ายยิ่งขึ้น
What is Decentralized Exchange and Why is it Important in this Era?
business
January 29, 2023

Decentralized Exchange คืออะไร ทำไมสำคัญในยุคนี้

รู้หรือไม่ว่าจริง ๆ แล้วโลกของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลยังมีการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่มีคนกลาง หรือ Decentralized Exchange (DEX) อีกด้วย
Everything You Need to Know About Airdrop Marketing Techniques
Technology
January 26, 2023

ทำความรู้จักเทคนิคทำการตลาดโดยใช้ Airdrops

มาทำความรู้จักกับวิธีสำคัญที่ใช้ในการดึงดูดผู้ใช้คือการใช้เทคนิคที่เรียกว่า “Airdrops”
Music NFTs, New Opportunities for Artists and Creators
Technology
January 18, 2023

‘Music NFTs’ กับโอกาสใหม่ของศิลปินและครีเอเตอร์

‘Music NFTs’ สามารถสร้างโอกาสและประสบการณ์ใหม่ให้กับศิลปิน ครีเอเตอร์และผู้ใช้ เสนอช่องทางใหม่ให้กับการนำเพลงและดนตรีมาใช้กับโปรเจกต์ GameFi หรือ Metaverse และอื่นๆ
DAO Governance Attacks, a Threat to be Aware of in Web 3.0
Technology
January 16, 2023

DAO Governance Attacks ภัยคุกคามที่ต้องระวังในโลก Web 3.0

โปรเจกต์ Web 3.0 และ DAO จำนวนมากใช้วิธีการโหวตลงคะแนนในรูปแบบที่เข้าถึงได้อย่างอิสระไม่ต้องขออนุญาต (Permissionless) ผ่านการใช้โทเคนที่สามารถใช้ซื้อขายและแลกเปลี่ยนได้
Find Out About The Merge, A major Update for the Future of Blockchain
Technology
January 13, 2023

รู้จัก The Merge กับการอัปเดตครั้งสำคัญเพื่อรากฐานอนาคตของ Blockchain

อัปเดตครั้งสำคัญ ‘The Merge’ จาก Ethereum Mainnet เดิมทีที่ใช้กลไกฉันทามติ Proof-of-Work รวมระบบเข้ากับ Beacon Chain ที่ทำงานด้วย Proof-of-Stake ซึ่งทำงานควบคู่กันมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept