milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
trending
24 สิงหาคม 2566
ภาษาไทย

ติดตามวิวัฒนาการ “Decentralized Lending” และทิศทางอนาคตของ DeFi

อีกทางเลือกที่เป็นอนาคตของ DeFi และเป็นวิวัฒนาการทางการเงินที่ถูกจับตามอง คือการกู้ยืมในระบบกระจายศูนย์บน Blockchain หรือ “Decentralized Lending” และแนวโน้มอนาคต DeFi ซึ่งเป็นประเด็นที่นำมาพูดคุยในงาน REDeFiNE TOMORROW 2023 ที่จัดโดย SCB 10X โดยมีผู้นำแนวหน้าอย่าง Robert Leshner, Founder, Compound พร้อมกับ John Lagman, APAC Crypto & FX Workflow Specialist & Strategy Lead, Bloomberg มาแชร์ข้อมูลร่วมกัน

ในครั้งนี้เป็นการร่วมสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของ DeFi ที่ครอบคลุมในเรื่องเกี่ยวกับการค้ำประกัน “Collateralization” ความเคลื่อนไหวของ “CeFi”และ “Proof of Reserves” ไปจนถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถาบันการเงินและ DeFi

Compound Labs ก่อตั้งโดย Robert Leshner เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างเครื่องมือและบริการสำหรับระบบนิเวศ DeFi ซึ่งอยู่เบื้องหลังโปรโตคอลของ Compound และถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ DeFi ยังไม่เป็นที่นิยม โดยเป็นแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้สามารถใช้สินทรัพย์ Crypto ค้ำประกันเพื่อกู้ยืมสินทรัพย์ Crypto อื่นๆ ได้ และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังมีการขยายไปยังเครือข่าย Blockchain อื่นๆ ที่แตกต่างกัน รวมถึงมุ่งเน้นในการหาสมดุลและความร่วมมือกับสถาบันการเงินและการเงินแบบดั้งเดิม

Article4MAY_1200X800.jpg

ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการกู้ยืมโดยมีเงื่อนไขการค้ำประกัน (Collateralization) บน Blockchain 

Collateralization เป็นอีกลักษณะสำคัญของการกู้ยืมใน DeFi โดยในช่วงปีที่ผ่านมาตลาดอยู่ในช่วงขาลง มีความผันผวนสูงและมีการฉ้อโกงมากมาย ดังนั้นการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของผู้กู้จึงมีความสำคัญ โดยยกตัวอย่างในมุมของ Compound ที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์สินทรัพย์และการค้ำประกัน ซึ่งเป็นเรื่องง่ายและมีมาตรฐาน เพราะสิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือสภาพคล่องหรือความสามารถในการชำระบัญชีและราคาปัจจุบันของสินทรัพย์

Leshner ให้ความเห็นว่าในอนาคตข้างหน้าการกู้ยืมบน Blockchain จะทำได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องใช้สินทรัพย์แบบจำเพาะแต่ใช้ประวัติ ชื่อเสียง หรือเครดิตของผู้กู้ อย่างไรก็ตามก่อนที่จะถึงจุดนั้นปัจจุบันก็ต้องมุ่งเน้นสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่อง มีมูลค่าในตลาดสูง และง่ายต่อการประเมินมูลค่า เพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

สรุปได้ว่า Leshner อธิบายวิธีการของ Compound มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์สภาพคล่องและราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายชุมชนเฉพาะ อย่างบริษัท “Gauntlet Networks” เป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงสำหรับโปรโตคอล รวมถึงวิเคราะห์ความผันผวนของสินทรัพย์และสภาพคล่อง


ผลกระทบและความเคลื่อนไหวของแพลตฟอร์ม CeFi

ประเด็นนี้ได้เจาะลึกถึงความวุ่นวายในตลาดล่าสุดจากการล่มสลายขององค์กร CeFi รายใหญ่ และส่งผลกระทบครั้งใหญ่ต่ออุตสาหกรรมโดยเฉพาะแพลตฟอร์ม CeFi ซึ่งนำไปสู่การชะลอตัวชั่วคราวในการทำกิจกรรมต่างๆ ของ CeFi ที่ใช้ Cryptocurrency เหตุการณ์เหล่านี้ส่งผลต่อวิธีคิดทั้งด้านความเสี่ยงและโอกาสต่างๆ ในอุตสาหกรรม Leshner ให้ความเห็นว่าเหตุการณ์เหล่านี้เกิดจากความเสี่ยงของการรวมศูนย์ที่ไม่มีความโปร่งใสซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ


Proof of Reserves กลายเป็นวิธีเพื่อความโปร่งใสที่ได้รับความสนใจมากขึ้น

ที่ผ่านมาแพลตฟอร์ม CeFi จำนวนมากไม่สามารถพิสูจน์ถึงความโปร่งใสในการดำเนินการต่างๆ ได้เพียงพอซึ่งเป็นหนึ่งในความเสี่ยงและเป็นเหตุของการล่มสลายของแพลตฟอร์มต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเกิดจากการโจรกรรมหรือฉ้อโกง 

โดย Proof of Reserves มีแนวโน้มเชิงบวกที่สำคัญช่วยส่งเสริมความน่าเชื่อถือของแพลตฟอร์มด้วยการแสดงให้เห็นถึงสินทรัพย์ Crypto ที่ครอบครองและให้ผู้ใช้ได้เห็นถึงหลักทรัพย์สำรอง ซึ่งสิ่งนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากการล่มสลายของแพลตฟอร์ม CeFi ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ทำให้เห็นถึงความพยายามที่แพลตฟอร์ม CeFi พยายามทำให้เกิดความโปร่งใสเช่นเดียวกันกับ DeFi 

เกิดการมุ่งเน้นกลยุทธ์จัดการความเสี่ยงแนวทางใหม่ๆ ในการดำเนินงานของ DeFi และ CeFi ในขณะที่อุตสาหกรรมอยู่ในสถานะของการทบทวน ประเมินโครงสร้างและปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ เพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันในอนาคต ซึ่งการดำเนินงานที่เน้นความโปร่งใสมากขึ้นได้รับการยอมรับว่าเป็นความก้าวหน้าในเชิงบวก


ความเคลื่อนไหวและการร่วมมือกับสถาบันการเงิน

Leshner สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสถาบันที่มีต่อ DeFi หลังจากการล่มสลายของแพลตฟอร์ม CeFi หลายแห่งในปีพ.ศ. 2565 จึงเกิดความกังวลและสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับ CeFi ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้ตระหนักถึงประสิทธิภาพของ DeFi และเป็นที่มาของการสร้าง “Compound Treasury” ผลิตภัณฑ์ที่รวมโปรโตคอล DeFi เข้ากับโมเดลธุรกิจที่สถาบันต่างๆ สามารถเข้าร่วมได้ เพื่อช่วยลดช่องว่างด้านความน่าเชื่อถือ

นอกจากนี้ Leshner ยังมองเห็นว่าโปรโตคอล DeFi ในอนาคตว่าจะมีความโปร่งใส แข็งแกร่ง และใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน สถาบันจะสามารถให้บริการเหล่านี้พร้อมขจัดความซับซ้อนต่างๆ ออกไป และโปรโตคอล DeFi หนึ่งตัวจะสามารถให้บริการ On-Ramp ได้ดียิ่งขึ้นโดยสถาบันจะสามารถรองรับลูกค้าจำนวนมากได้


ภาพรวมเกี่ยวกับด้านกฎหมายและข้อบังคับใน Crypto Lending

ภาพรวมด้านกฎหมายมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Leshner มองเห็นการก้าวหน้าและความเปิดกว้างเชิงบวกเกี่ยวกับนวัตกรรม DeFi ในอังกฤษและยุโรป ซึ่งตรงกันข้ามกับในสหรัฐอเมริกาที่ยังไม่สนับสนุน Crypto นอกจากนี้เขายังให้ความเห็นถึงสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบในเอเชียที่มีการให้การสนับสนุนจากภาครัฐหรือการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีที่มีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับพื้นที่และมีแนวคิดที่ก้าวหน้ามากกว่าในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

บทสรุปและข้อคิดสำหรับผู้สนใจ DeFi

สิ่งสำคัญที่ Compound มุ่งเน้นอันดับแรกคือการพยายามหาจุดสมดุลระหว่างการเงินแบบดั้งเดิมกับ DeFi Protocol เพื่อให้เกิดระบบการเงินที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ซึ่งมีการพยายามทดลองหลายครั้ง โดยล่าสุดเกิดเป็น Compound Treasury และเขายังคงพยายามพัฒนาและทดลองต่อไปเพื่อการรวมเข้าของระบบที่มีความแตกต่างกัน คาดว่าสิ่งต่างๆ เหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกใน 2-3 ปีข้างหน้า รวมไปถึง Leshner แสดงความสนใจไปที่สะพานเชื่อมระหว่างเครือข่ายที่ต้องรอติดตามการพัฒนาต่อไป นอกจากนี้เขายังฝากถึงผู้ติดตามหรือสนใจทำงานใน Crypto ให้ตระหนักถึงสิ่งที่ยังไม่มีในพื้นที่ DeFi ซึ่งมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ได้ลองสร้างและถูกพัฒนาขึ้น อย่างเช่นมีแนวคิดมากมายจากการเงินแบบดั้งเดิมที่ยังไม่เข้ามาใน DeFi ซึ่งเป็นความท้าทายและเป็นโอกาสที่ดีในการสร้าง เขาแสดงความตื่นเต้นกับอนาคตของ DeFi ที่จะมีสิ่งใหม่ๆ และนวัตกรรมเกิดขึ้นอีกมากมายรับชมทั้งหมดที่ Youtube:
https://youtu.be/NgBMhMoGTcI

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept