milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
trending
20 กันยายน 2566
ภาษาไทย

AI Token มีประโยชน์อย่างไรในโลก Blockchain

แพลตฟอร์ม Generative AI อย่าง ChatGPT และ Midjourney เกิดกระแสนิยมและเป็นที่กล่าวถึงในการนำ AI มาใช้กับธุรกิจและด้านเทคโนโลยีมากมาย รวมถึงเข้ามาในโลก Crypto ด้วยเช่นกัน ซึ่งทำให้เกิดโปรเจกต์ที่นำเทคโนโลยี AI เข้ามาดึงดูดความสนใจของนักลงทุนได้ 

Article2FEB_1200X800 (1).jpg

นอกจากนี้ การนำ AI เข้ามาใช้ยังช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้กับสกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงเทรนด์ใหม่ในตลาด Crypto ที่กำลังเกิดขึ้น และนักลงทุนบางรายเชื่อว่าเหรียญ AI อาจได้รับความนิยมเช่นเดียวกันกับช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุดของ DeFi และ Metaverse หรือเหรียญ Meme 

AI Token ในโลก Crypto คืออะไร?

AI Token หรือ AI Coin คือสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทหนึ่งที่นำเทคโนโลยี AI ไปใช้ในการดำเนินงานกับโปรเจกต์ต่างๆ เช่น การบริหารจัดการสินทรัพย์, คาดการณ์ราคา, DAO ที่ใช้ AI และตรวจจับการโกงหรือสิ่งผิดปกติ 

AI Token คล้ายกันกับ Crypto Token ทั่วไปที่สามารถนำไปใช้เพื่อเสนอสิทธิในการบริหารหรือเป็นรางวัลให้กับผู้ใช้ รวมถึงนำไปใช้สำหรับจ่ายค่าธุรกรรมต่างๆ

ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มสำคัญของตลาด Crypto รายหนึ่งที่นำ AI Token มาใช้ โดยแพลตฟอร์มนี้สร้าง Marketplace ที่มีเทคโนโลยี AI เป็นส่วนประกอบ และเปิดให้ผู้ใช้สามารถเทรดผลิตภัณฑ์และบริการด้าน AI ได้อย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบกระจายศูนย์ ซึ่ง Token ของแพลตฟอร์มนี้มีบทบาทสำคัญเนื่องจากนำมาใช้ชำระเงินระหว่างผู้ใช้และผู้ให้บริการ 

อีกตัวอย่างที่น่าสนใจของ AI Token คือแพลตฟอร์มที่เป็นนวัตกรรม โดยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบ AI ที่สมบูรณ์ ซึ่งเปิดให้ผู้ใช้สามารถสร้างโซลูชัน AI บน Web3 และใช้ Token ของแพลตฟอร์มนี้เพื่อเข้าใช้บริการ 

นอกจากนี้ ปัจจุบันยังมี AI Token อื่นๆ อีกมากมายที่กำลังเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ใช้ แม้ว่าสกุลเงินดิจิทัลหรือ Token เหล่านี้ยังคงอยู่ในช่วงของการพัฒนาแต่ก็นับว่ามีศักยภาพในการเติบโตต่อไปได้ค่อนข้างมาก

ทำไมเทรนด์ ChatGPT จึงส่งผลกับตลาด Crypto 

นับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2022 มีการเปิดตัวเครื่องมือหรือแพลตฟอร์ม AI จำนวนมาก ตั้งแต่โปรแกรมสร้างรูปภาพไปจนถึงโมเดลภาษา แต่หนึ่งในเครื่องมือที่พิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ ‘ChatGPT’ ของ OpenAI ที่การทำงานเหมือนแชทบอทและออกแบบมาเพื่อตอบคำถามต่างๆ ได้เป็นธรรมชาติหรือใกล้เคียงมนุษย์มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลภาษาที่พัฒนาจาก GPT-3

จุดเด่นของ ChatGPT คือทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้งานได้สะดวกและยังได้รับความสนใจจากทั่วโลก ซึ่งความสำเร็จอย่างรวดเร็วของ ChatGPT ทำให้ผู้เล่นเทคโนโลยีรายใหญ่หลายรายเพิ่มโอกาสในการนำ AI เข้ามาใช้กับธุรกิจของตน

ตัวอย่างเช่น Microsoft นำ ChatGPT มาใช้กับธุรกิจโดยทำข้อตกลงมูลค่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์กับ OpenAI และรวมเข้ากับเครื่องมือค้นหาทางอินเทอร์เน็ต “Bing” ในขณะเดียวกัน Google ก็ได้เปิดตัว “Bard” ซึ่งเป็น AI Chatbot เพื่อแข่งขันกับ ChatGPT เช่นกัน

ทั้งนี้ ความคลั่งไคล้ใน ChatGPT ไม่ได้จำกัดเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีเท่านั้น แต่นำมาสู่ตลาด Crypto ด้วยจึงเป็นผลให้โครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI จำนวนมากกำลังมีความได้เปรียบในตลาด ซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทนี้จัดอยู่ในประเภท AI Coin หรือ “AI Token” โดยหนึ่งในตัวอย่างสำคัญที่แสดงถึงผลกระทบจากเทรนด์ AI และ ChatGPT คือราคาที่สูงขึ้นของ AI Token ของโครงการ Crypto ที่สำคัญรายหนึ่ง ที่ใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อใช้ประโยชน์บน Blockchain

ศักยภาพของ AI ในโลก Crypto

การนำ AI มาใช้ในโลก Crypto เป็นเพียงช่วงเริ่มต้นของการพัฒนา ซึ่งยังไม่ได้ปลดล็อกศักยภาพทั้งหมดในตลาด แต่จากความเคลื่อนไหวที่เกิดสำหรับการรวมกันของ Crypto และ AI ได้บ่งชี้ถึงอนาคตที่ดี ซึ่งเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยสามารถเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำหรับโลกสินทรัพย์ดิจิทัลได้ 

ตัวอย่างการนำความสามารถของ AI ที่ได้นำมาใช้ในโลก Crypto เช่น:

  • การใช้อัลกอริทึม AI อาจช่วยกำจัดการทุกจริตในตลาด Crypto ด้วยเทคโนโลยีต่อต้านหรือตรวจจับการทุจริต โดยในภาคการเงินของโลกจริงก็มีการนำ AI มาใช้หยุดการทุกจริตด้านการเงินเพิ่มมากขึ้น โดยจากการสำรวจของ NVIDIA พบว่าในช่วงปี 2021 ประมาณ 10% ของผู้ให้บริการด้านการเงินได้นำเทคโนโลยีต่อต้านการทุจริตที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ในธุรกิจ
  • สามารถสร้างแบบจำลองเพื่อคาดการณ์ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย AI เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่นักลงทุนทำการลงทุนจากการเดาสุ่ม
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการกระจายศูนย์ของ Blockchain โดยช่วยจำกัดการมีตัวกลางที่เป็นมนุษย์เข้ามาเกี่ยวข้อง
  • ลดความเสี่ยงสูญเสียสินทรัพย์ด้วยการช่วยให้ผู้ใช้สามารถตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้น
  • สามารถใช้ AI ช่วยวิเคราะห์สภาวะของสินทรัพย์ดิจิทัลแบบจำเพาะ ด้วยการวิเคราะห์ Public Sentiment หรืออารมณ์สาธารณะที่เกิดขึ้นในสังคมหรือชุมชน
  • ภาครัฐอาจนำ AI มาผสมผสานกับนโยบายเพื่อตรวจจับการฟอกเงินและควบคุมเกี่ยวกับภาษีของสินทรัพย์ดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการนำ AI มาใช้ในตลาด Cryptocurrency มีข้อดีหลายประการ แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาเช่นกัน ได้แก่ ความผันผวนของตลาด อุปสรรคด้านกฎหมาย ปัญหาด้านเทคนิคต่างๆ และความกังวลด้านหลักจริยธรรม

อนาคตของ AI Token มีแนวโน้มเป็นอย่างไร? 

AI Token หรือ AI Coin ได้กลายเป็นสินทรัพย์อีกประเภทหนึ่งที่สร้างเทรนด์ใหม่ในโลก Crypto ซึ่ง ChatGPT มีส่วนกระตุ้น โดยปัจจุบันโครงการ Crypto ที่มีโซลูชัน Blockchain ที่ใช้เทคโนโลยี AI กำลังได้รับความสนใจและมีมูลค่าเพิ่มขึ้น

อย่างไรก็ตาม อาจเร็วเกินไปที่จะสรุปผลกระทบโดยรวมที่ AI ส่งผลต่อโลก Crypto เนื่องจากเหรียญ Ai หรือ AI Token อาจกลายเป็นเพียงแฟชั่นคล้ายกับเหรียญ Meme หรือเปลี่ยนมูลค่าของตลาดพื้นฐานเพียงชั่วคราว ดังนั้นการลงทุนใน AI Token ควรจะต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งเสมอ 

*ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ไม่ได้เป็นคำแนะนำทางการเงิน คำแนะนำในการลงทุน หรือคำแนะนำในการซื้อขาย

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept