milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
17 สิงหาคม 2565
ภาษาไทย

รู้จัก Security Token ทำไมถึงมาแรงในโลก Crypto​?

หลังจากที่ได้นำเสนอเรื่องของ Utility Tokens ไปแล้วครั้งนี้มาทำความรู้จักกับ Security Token ที่กำลังร้อนแรงไม่แพ้กันในโลก Crypto โดยมีจุดประสงค์และประโยชน์ในการใช้งานที่ต่างออกไป ติดตามรายละเอียดของโทเคนประเภทนี้ได้ในบทความนี้


1200x800 Know About Security Tokens 02.png

Security Token คืออะไร?


Security Token เป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีมูลค่าผันจากสินทรัพย์ภายนอกและสามารถทำการซื้อขายได้ตามปกติ โดยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายหรือการควบคุมดูแลจากองค์กรของรัฐ ซึ่งโทเคนประเภทนี้จำเป็นต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หากไม่ปฏิบัติตามก็จะมีบทลงโทษหรือทำให้โครงการต้องยุติลง


อีกแง่มุมหนึ่ง Security Token หมายถึงสัญญา ธุรกรรม หรือโครงการที่ทำให้บุคคลสามารถลงทุนในกิจการต่างๆ ทั่วไปและนำไปสู่การคาดหวัดจะได้รับผลกำไรที่มาจากบุคคลที่สามหรือผู้จัดตั้งโครงการ


ส่วนในแง่ระบบเศรษฐกิจสิ่งเหล่านี้เหมือนกับพันธบัตร อนุพันธ์ และตราสารทุน โดยที่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบและทำให้โทเคนชนิดนี้สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Securitized Tokens 


หากบริษัทต้องการจะออก Security Token จะเรียกว่า ‘Security Token Offer (STO)’ ซึ่งต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างขึ้นเพื่อเพิ่มความไว้วางใจให้แก่นักลงทุนในการลงทุนกับโครงการต่างๆ ที่หลากหลาย 
Security Token ทำงานอย่างไร?


Security Tokens ถูกสร้างมาเพื่อการลงทุน โดยผู้ที่ถือโทเคนจะได้เงินปันผลในรูปแบบเหรียญทุกครั้งเมื่อบริษัทผู้ออกโทเคนได้รับผลกำไรในตลาด และผู้ใช้ที่ถือ Security Token จะเสมือนได้สิทธิ์เป็นเจ้าของบริษัทไปด้วย เนื่องจาก Blockchain ทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่สามารถนำมาใช้สำหรับการโหวตลงคะแนน ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีส่วนร่วมกับกระบวนการตัดสินใจของบริษัท 


โทเคนดิจิทัลที่ผ่านการทดสอบ Howey ถือว่าเป็น Security Token ซึ่งมูลค่าของโทเคนจะผันจากสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้ภายนอก และเนื่องจากเป็นโทเคนที่จัดว่ามีความปลอดภัยจึงอยู่ภายใต้การกำกับดูแลและองค์กรรัฐ 
วัตถุประสงค์ของ Security Token


วัตถุประสงค์ของ Security Token คือการให้สิทธิ์ที่ค่อนข้างคล้ายกันกับหุ้นแบบดั้งเดิมทั่วไป แต่ช่วยทำให้เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานได้กว้างขึ้น และขจัดระบบแบบเก่าที่ซับซ้อนและลดความล่าช้าของกระบวนการต่างๆ นอกจากนี้ยังใช้ต้นทุนที่ต่ำกว่าการจดทะเบียนหุ้นแบบทั่วไปอีกด้วย
Security Token มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกับ Utility Token อย่างไร?


Security Token และ Utility Token มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันมากในโลกของสกุลเงิน Cryptocurrency โดย Security Token แสดงถึงการถือหุ้นในบริษัทที่ทำธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยี Blockchain ส่วน Utility Token เสมือนเป็นเครื่องมือส่งเสริมการขายที่ให้สิทธิ์แก่ผู้ถือโทเคนในการเข้าถึงหรือโปรโมชันพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะเปิดตัวในอนาคต


Security Token เสมือนเป็นสัญญาของการลงทุนที่แสดงสิทธิ์เป็นเจ้าของสินทรัพย์ทั้งกายภาพและสินทรัพย์ดิจิทัลตามกฎหมายที่ได้มีการตรวจสอบหรือยืนยันภายใน Blockchain แต่ Utility Token จะช่วยในเรื่องการระดมทุน ICO  และสร้างระบบเศรษฐกิจภายในโปรเจกต์ Blockchain โดยผู้ใช้งานที่ถือ Utility Token จะมีสิทธิ์ในการออกเสียงบางอย่างภายใน Ecosystem 
ข้อได้เปรียบของ Security Tokens


แนวคิดของ Security Tokens ที่มีการระบุความเป็นเจ้าของแบบแยกสัดส่วนของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Real Assets) ให้ไปอยู่ในรูปแบบของ Security Tokens เป็นแนวคิดที่มีการแบ่งโครงสร้างไว้อย่างเป็นธรรมชาติมากกว่า และนักลงทุนสามารถคาดหวังได้ว่าสัดส่วนการเป็นเจ้าของของพวกเขาจะยังคงอยู่ในบัญชีแยกประเภทบน Blockchain 


โดย Security Tokens เป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาคการเงินแบบดั้งเดิมกับ Blockchain และเกิดประโยชน์กับทั้งสองภาคส่วน เนื่องจากสินทรัพย์ที่แบ่งผ่านโทเคนนั้นมีอยู่แล้วในตลาดแบบดั้งเดิม แม้แต่ตลาดที่ใหญ่ที่สุด เช่น หุ้น (ทั้งภาครัฐหรือเอกชน) และอสังหาริมทรัพย์ นอกจากนี้ ในขณะนี้โปรเจกต์ Blockchain จำนวนมากมีแพลตฟอร์มที่ตัดเอาบางส่วนของโมเดล ICO แบบเก่าๆ ออกไปโดยตรง ด้วยการ Tokenizing สิทธิในตราสารทุนสำหรับบริษัทต่างๆ ก่อนการเสนอขาย IPO


การไม่มีการกำกับดูแลของ Utility Tokens ทำให้บริษัทที่ต้องการระดมทุนสามารถหลีกเลี่ยงภาคสถาบันการเงินควบคู่ไปกับค่าใช้จ่ายต่างๆ และความรับผิดชอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หมายถึงลดขั้นตอนที่ซับซ้อนและค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลที่ผันผวนตลอดเวลาจึงยังมีความเสี่ยงอยู่ทั้งการเปิดขายผ่าน ICO หรือความมีเสถียรภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept