milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
10 พฤษภาคม 2567
ภาษาไทย

เผยเบื้องหลัง "Block Reward" กลไกขับเคลื่อนโลกคริปโต

เคยสงสัยไหมว่าคริปโทเคอเรนซีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบหมุนเวียนได้อย่างไร? หรือต่างจากสกุลเงินดั้งเดิมที่ธนาคารกลางพิมพ์ออกมาอย่างไรบ้าง? คำตอบอยู่ที่กระบวนการที่เรียกว่า "การขุด" ขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจสำคัญ "รางวัลบล็อก" (Block Reward)


Article5MAYTh_1200X800.jpg


รางวัลบล็อก (Block Reward) คืออะไร?


ลองจินตนาการว่า Block Reward เสมือนเป็นสมบัติล้ำค่าที่นักขุดได้รับจากการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนโดยใช้พลังการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัญหาทางคณิตศาสตร์เหล่านี้ช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายและตรวจสอบธุรกรรมบน Blockchain เปรียบเสมือนการขุดทองคำดิจิทัล ที่นักขุดจะแข่งขันกันแก้ปริศนาเหล่านี้เพื่อรับรางวัลในรูปแบบของเหรียญที่สร้างขึ้นใหม่และค่าธรรมเนียมธุรกรรม


ความสำคัญของ Block Reward

 • กระตุ้นความปลอดภัยของเครือข่าย: Block Reward เป็นรากฐานของเครือข่ายคริปโทเคอเรนซีที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ กระตุ้นให้นักขุดทุ่มเทพลังการประมวลผลของตนเพื่อการทำงานที่ราบรื่นและการตรวจสอบธุรกรรม หากไม่มีรางวัลเหล่านี้เครือข่ายอาจตกอยู่ในความเสี่ยง

 • ขับเคลื่อนการเติบโต: Block Reward เป็นวิธีการนำคริปโทเคอเรนซีใหม่ๆ เข้าสู่ระบบหมุนเวียน เช่นเดียวกับเหมืองทองคำที่มีทองคำจำนวนจำกัด หลายคริปโทเคอเรนซี เช่น Bitcoin มีปริมาณเหรียญที่จำกัด เหรียญใหม่ๆ จะค่อยๆ ถูกปล่อยออกมาผ่าน Block Reward ช่วยควบคุมเงินเฟ้อและรักษามูลค่าของเหรียญที่มีอยู่

 

องค์ประกอบของ Block Reward


รางวัลจากการขุดและค่าธรรมเนียมธุรกรรมเป็นสองส่วนหลักของ Block Reward บนคริปโทเคอเรนซี โดยทั้งสองส่วนทำหน้าที่เป็นแรงจูงใจอันทรงพลังสำหรับผู้ขุด

 

 • รางวัลจากการขุด คือจำนวนเหรียญที่สร้างขึ้นใหม่ล่วงหน้า มักมอบให้แก่ผู้ขุดเพื่อแลกกับการเพิ่มบล็อกใหม่ลงใน Blockchain สำเร็จ ส่วนนี้ทำหน้าที่เป็นระบบแรงจูงใจสำหรับผู้ขุด นอกเหนือจากการนำคริปโทเคอเรนซีใหม่เข้าสู่ระบบหมุนเวียน

 • ค่าธรรมเนียมธุรกรรม เป็นส่วนที่สอง ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ผู้ใช้ต้องจ่ายเพื่อให้ธุรกรรมของตนรวมอยู่ในบล็อก คุณสมบัตินี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ Blockchain โดยกระตุ้นให้ผู้ขุดมุ่งเน้นไปที่ธุรกรรมที่มีค่าธรรมเนียมสูงกว่า

การผสมผสานระหว่างรางวัลจากการขุดและค่าธรรมเนียมธุรกรรม สร้างโครงสร้างแรงจูงใจที่แข็งแกร่งสำหรับผู้ขุด ส่งเสริมความปลอดภัยของเครือข่าย การกระจายศูนย์ และการตรวจสอบธุรกรรม ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นกรอบทางเศรษฐกิจที่รักษาการกระจายศูนย์ของคริปโทเคอเรนซี และสอดคล้องกับแรงจูงใจของผู้ขุดเพื่อประโยชน์โดยรวมและการดำเนินงานของ Blockchainกลไกเครือข่าย Blockchain กับการรับ Block Reward ที่แตกต่างกัน 


Blockchain ทุกระบบไม่ได้แจกจ่าย Block Reward ผ่านกลไกฉันทามติแบบ Proof-of-Work (PoW) ให้แก่ผู้ขุดเสมอไป โดยอาศัยกลไกฉันทามติแบบทางเลือกที่มีผู้เข้าร่วมเครือข่ายและรางวัลในรูปแบบของตนเอง สำหรับกลไกฉันทามติที่นิยมใช้กันทั่วไปนอกเหนือจาก PoW คือ Proof-of-Stake (PoS) และ Delegated Proof-of-Stake (dPoS)

 • PoW (Proof of Work): ผู้ขุดแข่งขันกันเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  Blockchain ยอดนิยมที่ใช้ PoW ได้แก่ Bitcoin, Litecoin และ Ethereum Classic

 • PoS (Proof of Stake): ผู้ใช้ล็อกคริปโทเคอเรนซีของตนเพื่อมีสิทธิ์รับรางวัล โดย Blockchain ยอดนิยมที่ใช้ PoS ได้แก่ Ethereum และ Cardano

 • dPoS (Delegated Proof of Stake): ผู้ใช้มอบหมายคริปโทเคอเรนซีของตนให้กับผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจที่มีโทเค็นที่ได้รับมอบหมายมากที่สุดจะได้รับรางวัล Blockchain ยอดนิยมที่ใช้ dPoS ได้แก่ EOS และ Tron

 

Block Reward เทียบกับรางวัลจากการ Stake

 

ทั้ง Block Reward และรางวัลการ Stake ต่างมีบทบาทสำคัญในการรักษาความปลอดภัยของ Blockchain เพียงแต่ทำงานในรูปแบบที่แตกต่างกัน

 

 • Block Reward 
  • สร้างโดยเครือข่ายเอง เมื่อมีการเพิ่มบล็อกใหม่ จะมีการสร้างเหรียญใหม่จำนวนหนึ่งและมอบให้กับผู้ขุดที่ตรวจสอบยืนยันบล็อกนั้นสำเร็จ

  • เปรียบเสมือนโบนัสที่จ่ายสำหรับการทำงานเฉพาะ (การตรวจสอบยืนยันบล็อก) ที่ต้องใช้พลังการประมวลผลสูง

  • จูงใจให้ผู้ขุดลงทุนในคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย และตรวจสอบยืนยันธุรกรรมโดยการแก้ปริศนาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน

  • รางวัลมอบให้กับผู้ขุดที่แก้ปริศนาทางคณิตศาสตร์และสร้างบล็อกใหม่สำเร็จโดยตรง

 

 • รางวัลการ Stake 
  • คล้ายกับดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝาก (เหรียญที่ Stake) สำหรับการมีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายผ่านการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

  • เกิดขึ้นจากค่าธรรมเนียมธุรกรรม ผู้ใช้จ่ายค่าธรรมเนียมสำหรับธุรกรรมและกิจกรรมอื่น ๆ บนเครือข่าย และส่วนหนึ่งของค่าธรรมเนียมเหล่านี้จะถูกแจกจ่ายเป็นรางวัลการ Stake

  • กระตุ้นให้ผู้ใช้ "Stake" เหรียญคริปโทเคอเรนซีที่มีอยู่ของพวกเขาเพื่อเข้าร่วมการตรวจสอบยืนยันธุรกรรมและรับรางวัลแบบ Passive

  • รางวัลแจกจ่ายให้กับผู้ตรวจสอบที่เครือข่ายเลือก ซึ่งมักจะเป็นการสุ่มเลือก จำนวนรางวัลอาจขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนเหรียญที่ Stake และเวลาทำงานของผู้ตรวจสอบ

 

ตัวอย่างระบบ Block Reward ของ Bitcoin: กลไกเบื้องหลังคริปโทเคอเรนซียอดนิยม


Bitcoin คริปโทเคอเรนซีที่โด่งดังที่สุด ใช้วิธีการจูงใจที่ไม่เหมือนใครเพื่อรักษาความปลอดภัยและกระจายเครือข่าย ผู้ขุดที่ทุ่มเทพลังการประมวลผลและไฟฟ้าเพื่อตรวจสอบธุรกรรมจะได้รับรางวัลเป็น Bitcoin ที่สร้างขึ้นใหม่ระบบ Block Reward บน Bitcoin ทำหน้าที่สำคัญสองประการ

 • สร้างแรงจูงใจ: Block Reward ดึงดูดผู้ขุดให้เข้าร่วมรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin ผู้ขุดเหล่านี้ใช้คอมพิวเตอร์ของพวกเขาเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ผู้ขุดคนแรกที่แก้โจทย์สำเร็จจะได้รับรางวัลเป็น Bitcoin ซึ่งรางวัลนี้ทำหน้าที่ชดเชยค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและทรัพยากรการคำนวณที่ผู้ขุดได้ทุ่มเทไป

 • ออกสกุลเงิน: Block Reward เป็นวิธีหลักที่ Bitcoin ใหม่ๆ เข้าสู่ระบบหมุนเวียน เมื่อผู้ขุดได้รับรางวัล Bitcoin ใหม่จะถูกสร้างขึ้นและเพิ่มไปยังอุปทานรวม โดยกระบวนการนี้ช่วยควบคุมอัตราเงินเฟ้อของ Bitcoin

การคำนวณ Block Reward ของ Bitcoin กับกลไก “Halving”จำนวน Block Reward ใน Bitcoin ไม่คงที่ จะลดลงตามกาลเวลาด้วยกลไกที่เรียกว่า “Halving” อย่างเช่นในช่วงเริ่มต้นที่เครือข่ายเปิดตัวในเดือนมกราคม 2552 ผู้ขุดได้รับรางวัล 50 BTC ต่อบล็อกเมื่อเพิ่มบล็อกใหม่ลงในเครือข่ายได้สำเร็จ และทุกๆ 4 ปีโดยประมาณหรือหลังจากทุกๆ 210,000 บล็อก ซึ่งดำเนินไปตามกำหนดเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า Block Reward จะถูกลดลงครึ่งหนึ่ง โดย ณ วันที่ 12 เมษายน 2024 Block Reward อยู่ที่ 6.25 BTC และหลังจาก Halving ล่าสุด Block Reward จะลดลงเหลือ 3.125 Bitcoinกระบวนการรับ Block Reward


Block Reward ในเครือข่าย Bitcoin จะถูกแจกจ่ายประมาณทุก 10 นาที เมื่อมีผู้ขุดสามารถแก้ไขบล็อกธุรกรรมและนำไปเพิ่มในเครือข่ายของ Bitcoin ได้สำเร็จ ซึ่งกระบวนการขุดและ Block Reward ที่ได้รับเปรียบเสมือนกับการที่นักขุดทองคำใช้ทรัพยากรเพื่อนำทองคำเข้าสู่ระบบหมุนเวียน สามารถสรุปกระบวนการรับรางวัลได้ดังนี้

 

 • การขุด: ผู้ขุดใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน ใช้คอมพิวเตอร์ที่พลังขับเคลื่อนสูงและเข้าถึงวิธีการใช้ไฟฟ้าราคาประหยัดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการขุดที่มีประสิทธิภาพ

 • ตรวจสอบธุรกรรม: เมื่อผู้ขุดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สำเร็จ พวกเขาจะตรวจสอบกลุ่มธุรกรรมที่รอการยืนยัน

 • เพิ่มบล็อก: บล็อกใหม่ที่มีธุรกรรมที่ตรวจสอบแล้วก็จะถูกเพิ่มลงในเครือข่าย Bitcoin

 

 • รับรางวัล: ผู้ขุดที่สร้างบล็อกใหม่สำเร็จจะได้รับรางวัลเป็น Bitcoin ใหม่

 

Bitcoin แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างที่น่าสนใจของการออกแบบ Block Reward กลไกการแบ่งครึ่งช่วยควบคุมอุปทาน Bitcoin และป้องกันเงินเฟ้อ รวมถึงระบบนี้ยังกระจายอำนาจการขุด ทำให้ยากต่อการรวมศูนย์อำนาจการขุดให้อยู่ในมือของกลุ่มบุคคลหรือองค์กรใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง


สรุป


Block Reward คือ แรงจูงใจทางการเงินที่มอบให้กับผู้ขุดที่ช่วยรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย Blockchain รางวัลเหล่านี้มักมาในรูปแบบของคริปโทเคอเรนซีใหม่ที่สร้างขึ้นโดยเครือข่าย ที่สำคัญ Block Reward เป็นรากฐานของการขุดคริปโทเคอเรนซีและช่วยรักษาสมดุลทางเศรษฐกิจของคริปโตที่ยั่งยืน

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept