milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
August 19, 2022

Tokenomics คืออะไร?

ปฏิเสธไม่ได้ว่า Tokenomics เป็นคอนเซปต์ของโลกการเงินยุคใหม่ที่น่าสนใจและมีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการสร้างโทเคน (Tokenization) และเทคโนโลยี Blockchain รวมถึงมาพร้อมกับเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจทั่วโลกให้พลิกโฉม ครั้งนี้ SCB 10X จะพาไปทำความรู้จักกับ ‘Tokenomics’ ว่ามีความสำคัญอย่างไรในโลก Cryptocurrency 


1200x800 What is Tokenomics 02.png

Tokenomics คือ?


Tokenomics หรือ Token Economics คือ เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโทเคน ซึ่งครอบคลุมทุกด้านเกี่ยวกับการสร้าง การจัดการ ไปจนถึงการนำเหรียญออกจากเครือข่าย 


หรืออีกแง่หนึ่งหมายถึงกฎหรือกระบวนการที่ควบคุม Demand และ Supply ที่อยู่ใน Ecosystem ของเหรียญหรือสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) 


โดยเหรียญและโทเคนที่สร้างขึ้นบน Blockchain มักจะเผยแพร่โดยการสร้างตามอัลกอริทึมที่กำหนดเวลาไว้ล่วงหน้า และสินทรัพย์ Crypto บางชนิดมีการเขียนโค้ดเป็นนโยบายกำหนดไว้สำหรับการลงหน่วย (Unit) ของสินทรัพย์ในวงจรหมุนเวียนของ Supply ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนด Tokenomics หรือสามารถสรุปอย่างง่ายได้ว่า Tokenomics สามารถบ่งชี้ถึงการสร้างและการทำลายเหรียญหรือโทเคนนั้นๆ ได้


นอกจากนี้ Tokenomics ยังช่วยให้เราสามารถคาดการณ์ถึงจำนวนเหรียญที่จะถูกสร้างขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ และช่วยให้คาดการณ์ได้ถึงกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของ (Ownership) ได้มากที่สุดในเครือข่าย Crypto 


อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในบางกรณี Tokenomics ของสินทรัพย์ต่างๆ สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้ แต่มักจะต้องผ่านข้อตกลงหรือความเห็นชอบจากผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่ในเครือข่าย Blockchain นั้นๆ ก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ  
Tokenomics กับการพัฒนา Ecosystem


Tokenomics เป็นการพยายามสร้าง Ecosystem ทางเศรษฐกิจที่สนับสนุนโดยโทเคน โดย Ecosystem นี้ประกอบไปด้วยโทเคนที่เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Real Assets) ซึ่งสินทรัพย์เหล่านี้สามารถเป็นอะไรก็ได้ เช่น เพลง งานศิลปะ หนังสือ บล็อกโพสต์ รถยนต์ อสังหาริมทรัพย์ หรือแม้แต่สินทรัพย์ทางการเงินที่เราคุ้นเคย 

ประโยชน์ที่แท้จริงของ Tokenomics คือช่วยให้เราสามารถถ่ายโอนมูลค่าจากโลกแห่งความเป็นจริงไปยังโลกเสมือนจริงได้ทุกประเภท และยังช่วยให้เราสามารถกระจายอำนาจ (Decentralize) การควบคุมได้ เพราะอาศัยเทคโนโลยี Blockchain ‘Community’ เป็นองค์ประกอบสำคัญของ Tokenomics

 

นอกเหนือจากเทคโนโลยี Blockchain ที่สำคัญต่อ Tokenomics ยังมีส่วนประกอบต่างๆ ที่จำเป็นต่อ Ecosystem อย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ คือ ‘Community’ 


ขั้นแรกของการสร้างระบบเศรษฐกิจเกี่ยวกับโทเคนจะต้องมี Community ที่คอยสนับสนุนหลักการและเป้าหมายของการพัฒนาโทเคน เพราะมีส่วนช่วยทำให้เป็นที่รู้จักและทำให้โปรเจกต์มีกลุ่มคนที่คอยสนับสนุน โดยจะส่งผลให้โปรเจกต์ต่างๆ เกิดการเติบโตและพัฒนาได้อย่างมั่นคง


ความสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาโทเคน ผลิตภัณฑ์ และหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ Community ควรเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาและแบ่งเป็นสัดส่วนพอเหมาะ และยิ่ง Community เกิดการรับฟัง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมและเกิดการใช้งานจริงมากเท่าใดก็จะยิ่งผลักดันให้โทเคนนั้นๆ อยู่ได้นานหรือเกิดการพัฒนามากเท่านั้น


ยกตัวอย่างกรณี The Dao ของ Ethereum ที่สามารถดูแลจัดการเกี่ยวกับด้าน Community ได้เป็นอย่างดี จนสามารถรักษาการดำเนินงานของโครงสร้างทั้งหมดไว้ได้ยั่งยืน และเช่นเดียวกัน หากโครงการอื่นๆ สามารถสร้าง Community ที่ดีได้ก็จะสามารถรักษาการดำเนินงานและการพัฒนาของโทเคนและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้โตต่อไปได้เป็นอย่างดี
การกระจาย Token ให้ผู้คนใน Community ใช้งาน 


เมื่อโปรเจกต์สามารถมี Community ที่คอยติดตามและให้ความสนใจ สิ่งที่จำเป็นสำหรับขั้นต่อไป คือการส่งเสริมเกี่ยวกับการใช้งานของโทเคนนั้นๆ ให้เกิดขึ้นใน Community ซึ่งขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการกระจายโทเคนให้กับคนใน Community เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในโทเคนและเพื่อเปิดการใช้งานของเครือข่ายที่สนับสนุนโทเคน รวมถึงทำให้เกิดการเติบโตต่อไปได้


มีหลากหลายวิธีที่สามารถทำให้ขั้นตอนการเผยแพร่โทเคนบรรลุเป้าหมาย โดยหนึ่งในวิธีที่มีคนสนใจมากที่สุด คือการขุด (Mining) เป็นกระบวนการที่ให้ Rewards หรือรางวัลแก่ผู้ใช้ที่ใช้การประมวลผลจากคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยสร้าง ป้องกันและตรวจสอบธุรกรรมภายในเครือข่ายของโทเคน หรืออีกวิธีหนึ่งคือการเสนอเหรียญผ่าน Initial Coin Offerings (ICO) และ Airdrops นอกจากนี้ยังมีวิธีการกระจายโทเคนอีกหลากหลายวิธีขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของโปรเจกต์
ความท้าทายของ Tokenomics คือการทำให้ราคาโทเคนมีความเสถียร

 

หนึ่งในความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดในระบบเศรษฐกิจของโทเคน คือการทำให้ราคาโทเคนมีความเสถียร ซึ่งความผันผวนของราคาสามารถทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงได้ โดยเฉพาะเมื่อมีบุคคลที่สามที่ไม่หวังดีหรือผู้ที่ต้องการเอาเปรียบเพื่อผลกำไร ซึ่งเป็นจุดส่งผลให้เครือข่ายไม่มีความยั่งยืนและไม่สามารถไปต่อได้ 

ดังนั้น การหาวิธีที่จะทำให้ราคาโทเคนมีเสถียรภาพจึงเป็นอีกประเด็นที่สำคัญสำหรับการสร้างระบบเศรษฐกิจโทเคน ซึ่งการผลักดันให้เกิดการใช้จริง และนำโทเคนที่มีข้อสงสัยให้เกิดการใช้และดำเนินการพัฒนาแก้ไขต่อไปเป็นวิธีที่ควรทำ
Governance อีกส่วนสำคัญของ Tokenomics


สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งในระบบเศรษฐกิจโทเคน คือ Governance หรือการกำกับดูแล มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาและบำรุงรักษาเครือข่าย ซึ่งกฎที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลมีความหลากหลาย ยกตัวอย่างเช่นใน Bitcoin ที่มีการกำกับดูแลแบบการกระจายอำนาจ (Decentralized) ที่ความก้าวหน้าในการพัฒนาเครือข่ายเกิดจากการเข้าร่วมของชุมชน
สรุปความสำคัญและอนาคตของ Tokenomics


Tokenomics ทำให้เกิดโครงการต่างๆ ที่สามารถสร้างเศรษฐกิจขนาดเล็กและอยู่ได้ด้วยตนเองภายใน Ecosystem โดยอาศัยเทคโนโลยี Blockchain ซึ่งระบบนี้ทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่รูปแบบของการใช้งานมากมาย หรือมี Use Cases ที่หลากหลายให้เห็นกันในทุกวันนี้ 


ความหลากหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปรัชญา หลักการ และแบบจำลองที่เกิดขึ้นของโปรเจกต์โทเคนทั่วโลกยังคงเป็นเรื่องใหม่ มีทั้งโครงการที่สำเร็จและไม่สำเร็จ แต่โดยทั่วไปโครงการที่สำเร็จมักจะสามารถสร้าง Impact ได้อย่างชัดเจนบนโลกความจริง ด้วยการทำให้สิ่งที่จับต้องได้ในโลกความจริงไปสู่โลกดิจิทัล และสร้างโทเคนให้ผู้คนได้ใช้ในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใคร โดยโปรเจกต์ที่สำเร็จและสามารถไปต่อได้ก็มีส่วนช่วยสร้างแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้กับผู้สร้างโปรเจกต์ใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept