milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
22 สิงหาคม 2565
ภาษาไทย

รู้จักที่มาที่ไปของโทเคน (Token)

หนึ่งในสิ่งสำคัญที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาจากเทคโนโลยี Blockchain และสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ อย่าง  “Tokens” มาพร้อมกับคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์และได้เปิดประตูสู่การประยุกต์ใช้งานต่างๆ มากมายที่เราไม่เคยพบมาก่อน แท้จริงแล้วโทเคนมีที่มาและมีความสำคัญอย่างไร? SCB 10X ขอพาไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นในบทความนี้

Article_Token_800.jpg


โทเคน (Token) คืออะไร?


โทเคน (Token) เป็นหน่วยข้อมูลดิจิทัลในโลกของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency) โดยเป็นสินทรัพย์ที่ความจำเพาะและมีการใช้งานบน Blockchain โดยเฉพาะ โทเคนมีการใช้งานหลายกรณีทั้งเพื่อการแลกเปลี่ยน ซื้อขาย และการใช้ประโยชน์อื่นๆ ที่หลากหลาย 


โดยส่วนใหญ่โทเคนนี้เหล่านี้ถูกใช้เพื่อระดมทุนสำหรับการทำ Crowd Sale หรือเสนอขายทีละมากๆ 

แต่ก็สามารถนำไปใช้แทนสิ่งอื่นๆ ได้อีกด้วย โดยมักจะมีการสร้าง แจกจ่าย ขาย และถูกหมุนเวียนผ่านกระบวนการ Initial Coin Offering (ICO) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการระดมทุนแบบ Crowdfunding เพื่อเป็นทุนสำหรับการพัฒนาโครงการ


หรือในอีกแง่หนึ่งโทเคนเป็นสิ่งที่แทนหรือแสดงถึงวัตถุทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ รวมถึงใช้แทนคอนเซปต์ที่เป็นนามธรรม อย่างเช่นใช้โทเคนเพื่อเป็นของขวัญให้กับผู้รับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพของผู้มอบโทเคน


Cryptocurrency ต่างๆ และโทเคนที่สร้างขึ้นบน Blockchain มีกำหนดการปล่อยที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าและสร้างด้วยอัลกอริทึม ซึ่งหมายความว่าเราสามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำว่าจะมีการสร้างเหรียญกี่เหรียญออกมาในระยะเวลาที่กำหนด และการเปลี่ยนแปลงกำหนดการออกเหรียญหรือโทเคนก็สามารถทำได้แต่ค่อนข้างยาก เพราะจะต้องผ่านข้อตกลงจากหลายฝ่ายก่อน ดังนั้น จึงเป็นข้อดีแก่เจ้าของโทเคน เพราะมีความสะดวกและปลอดภัย เนื่องจากสามารถทราบได้ถึง Tokenomics หรือระบบเศรษฐกิจภายในของโทเคนนั้นๆ และยังสามารถคาดการณ์ได้ถึงระดับของสินทรัพย์ที่จะถูกสร้างออกมาได้อีกด้วย
จุดประสงค์ของการใช้โทเคนคืออะไร?


โทเคนในโลก Crypto สามารถแสดงถึงสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนในบริษัทที่ได้เลือกลงทุน หรือสามารถนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับตั๋วเงินที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย (Legal Tender) ซึ่งหมายความว่าผู้ถือโทเคนสามารถนำมาใช้เพื่อซื้อหรือแลกเปลี่ยนเพื่อทำกำไรได้เช่นเดียวกับหลักทรัพย์อื่น ๆ 
ความเป็นมาของโทเคน


ในอดีตโทเคนเสมือนเป็นสกุลเงินเทียมหรือเป็นบัตรกำนัลที่ใช้แทนเงิน โดยผ่านการตกลงและความเห็นพ้องต้องกันจากทุกฝ่ายถึงมูลค่าที่แน่นอนของโทเคนภายใน Ecosystem ซึ่งทุกคนมีการตกลงที่จะนำมาใช้และแลกเปลี่ยนกัน 


อย่างไรก็ตาม โทเคนเหล่านี้ปลอมแปลงได้ง่ายและควบคุมโดยบุคคลหรือ Entity ที่พวกเขาสามารถสร้างขึ้นมาได้มากเท่าตามที่ต้องการ หมายความว่าโทเคนเหล่านี้ไม่มีความโปร่งใสและขาดความยุติธรรม ต่อมาโทเคนเสมือนเหล่านี้ก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยที่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง 


จนกระทั่งการมาของเทคโนโลยี Blockchain ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เนื่องจากโทเคนที่ใช้เทคโนโลยี Blockchain สามารถนำคุณลักษณะของสกุลดิจิทัลเข้ามาได้ และสามารถตรวจสอบถึงที่มาที่ไปได้ รวมถึงความปลอดภัยที่มากขึ้น และทำให้ปลอมแปลงไม่ได้ จึงเป็นการเพิ่มโอกาสให้เกิดการสร้างโทเคนที่มีความปลอดภัยสูงและเชื่อถือได้ ส่งผลให้บริษัทเอกชนและบุคคลทั่วไปสามารถสร้างโทเคนเพื่อการใช้งานที่แตกต่างกันได้ 


ในปัจจุบันการสร้างโทเคนแบบเข้ารหัส (Cryptographic Tokens) หรือโทเคนที่อยู่บน Blockchain กำลังเกิดการขยายตัวอย่างเต็มที่ เพราะมีความปลอดภัยขั้นสูงและด้วยความยืดหยุ่นของเทคโนโลยี Blockchain 
ประเภทและมาตรฐานของ Cryptographic Tokens


โดยทั่วไปโทเคนสามารถแบ่งได้ 3 ประเภทย่อยตามคุณสมบัติและการใช้งานดังนี้


  • Utility Token เป็นโทเคนสำหรับใช้ประโยชน์ ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสินค้าหรือบริการของบริษัทต่างๆ ที่รองรับ และ Utility Token ​ไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อการลงทุน
  • Security Token เป็น Cryptographic Tokens ที่คล้ายกันกับโทเคนอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จัก แต่แตกต่างกันตรงที่โทเคนประเภทนี้จะเชื่อมโยงกับการรักษาความปลอดภัยแบบดั้งเดิม รวมถึงลักษณะเฉพาะตัวอื่นๆ ของโทเคนประเภทนี้  
  • Equity token เป็นโทเคนประเภทพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ Security Tokens โดยฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกับหุ้นที่เป็นสินทรัพย์แบบดั้งเดิม ซึ่งโทเคนประเภทนี้จะแสดงถึงความเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในบริษัทหรือบุคคลที่สาม และคุณค่าของโทเคนเชื่อมโยงกับความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับสินทรัพย์เหล่านี้

ความแตกต่างในด้านการใช้งานของ Coin กับ Token ในโลก Crypto


อีกข้อสงสัยหนึ่งที่พบมากสำหรับคนที่สนใจเกี่ยวกับ Crypto คือความแตกต่างระหว่างเหรียญ (Coin) กับโทเคน (Token) โดยเหรียญ Crypto จะช่วยให้บุคคลสามารถชำระเงินได้โดยการใช้สกุลเงินดิจิทัลของตนเอง ส่วนโทเคนสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบมากกว่า โดยสามารถใช้ทั้งสำหรับการเทรด หรือจะถือไว้เพื่อเก็งกำไร และเป็นรูปแบบหนึ่งของสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงใช้เพื่อเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ไปจนถึงเป็น Reward สำหรับการขุด

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept