milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
28 มิถุนายน 2567
ภาษาไทย

‘Superstate’ กับเรื่องของ Tokenizing สินทรัพย์โลกจริง (RWA) (Real-World Asset)

REDeFiNE TOMORROW 2024 เวทีที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในแวดวง DeFi มาร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และแนวคิดใหม่ๆ หนึ่งในหัวข้อที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ คือ การนำสินทรัพย์จริง (Real-World Asset: RWA) มาแปลงเป็นโทเคนดิจิทัล และผสานเข้ากับระบบ DeFi แนวคิดปฏิวัติวงการนี้ นำเสนออีกมุมมองโดย Robert Leshner CEO & Co-founder ของ Superstate และ Compound Finance ร่วมพูดคุยกับ Mukaya (Tai) Panich CEO & Chief Venture and Investment Officer ของ SCB 10X โดยในบทความนี้จะเจาะลึกแนวคิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อโลก DeFi 


Redefine1Jun_1200x800.jpg


Superstate กับการเชื่อมโยงการเงินแบบดั้งเดิมและแบบกระจายศูนย์

Superstate ถือเป็นผู้นำในโครงการปฏิวัติวงการการเงิน โดยมุ่งเชื่อมโยงสินทรัพย์แบบ Off-chain  เช่น หุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์ เข้ากับระบบ Blockchain ซึ่งโครงการนี้มุ่งหวังให้สินทรัพย์เหล่านี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ร่วมกับโปรโตคอล DeFi ได้อย่างง่ายดาย ส่งผลให้เกิดโอกาสใหม่ๆ สำหรับนักลงทุนและสถาบันการเงิน


นี่คือช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) เป็นโทเคน

Leshner มองว่า ปัจจัยและสภาพแวดล้อมปัจจุบันมีความเหมาะสมสำหรับการแปลงสินทรัพย์ในโลกแห่งความจริง (RWA) ให้เป็นโทเคน โดยมีปัจจัยสนับสนุนสำคัญ 3 ประการ ดังนี้

 1. การยอมรับจากสถาบันและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคที่เพิ่มขึ้น: มีความสนใจและศักยภาพจากสถาบันการเงินในการเข้าร่วมกับสินทรัพย์ออนไลน์บน Blockchain เพิ่มขึ้น

 2. สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้ออำนวย: อัตราดอกเบี้ยที่สูงทำให้สินทรัพย์ในโลกแห่งความจริง (RWA) น่าสนใจมากกว่า Stablecoin

 3. โปรโตคอล DeFi ที่มีการพัฒนาอย่างเต็มที่: ระบบ DeFi มีความแข็งแกร่งเพียงพอที่จะรองรับสินทรัพย์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นอกเครือข่าย Blockchain ได้อย่างปลอดภัย


แนวทางนวัตกรรมของ Superstate

 • Superstate เปิดตัวผลิตภัณฑ์แรก คือ กองทุนตราสารหนี้รัฐบาลสหรัฐระยะสั้นในรูปแบบโทเคน ซึ่งแตกต่างจากกองทุนรวมแบบดั้งเดิม

 • ผลิตภัณฑ์นี้มีโครงสร้างการเป็นเจ้าของโทเคนที่บันทึกบน Ethereum Blockchain ซึ่งทำให้แตกต่างจากกองทุนในรูปแบบโทเคนอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา และวิธีการนี้ยังช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัยและความมั่นคงที่เหนือกว่าสำหรับนักลงทุน


ความสอดคล้องกับกฎระเบียบและการรวมสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคนเข้ากับโปรโตคอล DeFi

Superstate ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบควบคู่ไปกับการผนวกรวมสินทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคนเข้ากับโปรโตคอล DeFi  

Leshner กล่าวถึงความท้าทายในการประสานข้อมูลระหว่างระบบบัญชีแบบดั้งเดิมที่สถาบันการเงินใช้กับระบบบัญชีโทเคนบน Blockchain โดยผลิตภัณฑ์ปัจจุบันของ Superstate เป็นกองทุนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในรูปแบบโทเคนที่พึ่งพาข้อมูลจากโทเคนเท่านั้น หมายถึงโทเคนนั้นทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของที่แท้จริงเพียงแหล่งเดียว แต่สิ่งสำคัญคือจะมีเพียงนักลงทุนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเท่านั้นที่สามารถเข้าร่วมได้


Superstate กับกองทุนจดทะเบียนและวิวัฒนาการด้านกฎระเบียบ

 • Superstate มีเป้าหมายที่จะสร้างกองทุนที่จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งใช้ทั้งเอกสารแบบดั้งเดิมและแบบโทเคนบน Blockchain เป็นแหล่งยืนยัน อย่างไรก็ตาม การอนุมัติกฎระเบียบสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้โทเคนเป็นแหล่งความจริงเพียงแหล่งเดียวยังคงเป็นอุปสรรคอยู่ในปัจจุบัน

 • Leshner มองเห็นอนาคตที่ตัวแทนการโอนกรรมสิทธิ์บน Blockchain (On-chain transfer agents) จะกลายเป็นจริง เมื่อหน่วยงานกำกับดูแลมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของโทเคนมากขึ้น นอกจากนี้ระบบแบบผสมผสาน (Hybrid) ที่รวมเอาระบบตัวแทนการโอนกรรมสิทธิ์แบบดั้งเดิมและระบบบน Blockchain เข้าด้วยกันมีแนวโน้มที่อาจจะเกิดขึ้นเช่นกัน


ศักยภาพและการเติบโตของตลาดสินทรัพย์ในโลกจริงในรูปแบบโทเคน Real-World Assets (RWA)

 • ตลาดสำหรับกองทุน Tokenized US Treasury มีการเติบโตอย่างมาก โดยขยายขึ้นสิบเท่าจากปีที่แล้วเป็น 1.3 พันล้านดอลลาร์ 

 • ถึงแม้จะมีการเติบโตที่น่าประทับใจ แต่ Leshner เน้นย้ำว่าตลาด RWAs ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งบริษัทหลากหลายแห่งมีแนวทางการจัดการสินทรัพย์และโทเคนที่แตกต่างกัน

 • Leshner คาดว่าจะมีความสามารถในการประกอบและประยุกต์ร่วมกันระหว่าง RWA และโปรโตคอล DeFi ได้มากขึ้น เนื่องจากตลาดเติบโตขึ้นอย่างมาก จาก 1 พันล้านดอลลาร์ เป็น 1 หมื่นล้านดอลลาร์ หรืออาจจะมากกว่านั้น 

 • การเติบโตดังกล่าวจะดึงดูดนักลงทุนหลากหลายกลุ่ม นอกเหนือจากสถาบันการเงินซึ่งเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาลงทุน  โดยตลาดโทเคนดิจิทัลจะมีสภาพคล่องมากขึ้น มีสินทรัพย์ที่หลากหลาย และน่าสนใจสำหรับนักลงทุนประเภทอื่นๆ ด้วย


การเอาชนะความท้าทายด้านกฎระเบียบ

ความท้าทายด้านกฎระเบียบยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการนำ RWA มาใช้ เนื่องจากประเทศต่างๆ มีกรอบกฎหมายที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกระบวนการทางกฎหมายและกฎระเบียบที่มีปัญหาอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม Leshner ยังคงมองในแง่ดีและสังเกตเห็นสัญญาณเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในสหรัฐฯจุดยืนน่าสนใจของการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนในอนาคตอันใกล้

 • Leshner มองว่า สินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงแต่มีความเสี่ยงต่ำเป็นจุดสนใจสำคัญสำหรับการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคนในอนาคตอันใกล้ 

 • เขาคาดการณ์ว่าจะมีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ๆ เช่น กองทุนดัชนีหุ้นที่แปลงเป็นโทเคน (Tokenized equity index funds) สินทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ที่แปลงเป็นโทเคน (Tokenized real estate) และดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ที่แปลงเป็นโทเคน (Tokenized commodity indices) ซึ่งคาดว่าจะกลายเป็นสินทรัพย์พื้นฐานสำคัญบน Blockchain 


คำแนะนำสำหรับบริษัทการเงินแบบดั้งเดิมที่สนใจสู่ตลาด RWA

สำหรับบริษัทการเงินแบบดั้งเดิมที่สนใจเกี่ยวกับการนำสินทรัพย์ในโลกจริงแปลงเป็นโทเคนหรือ RWA ทาง Leshner แนะนำให้ติดตามข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ของอุตสาหกรรม และเริ่มมุ่งหน้าสู่ตลาด RWA ที่ขณะนี้มีขนาดเล็กที่กำลังมีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วเกิดตลาดแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สามารถปลดล็อกสินทรัพย์มูลค่ามหาศาล

การเติบโตของตลาด RWA ที่ผสานเข้ากับโปรโตคอล DeFi มีศักยภาพในการปลดล็อกมูลค่าของสินทรัพย์ในโลกจริงที่มีมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจเป็นการปฏิวัติวงการการเงินแบบดั้งเดิม ขยายขอบเขตและความสามารถของ DeFi ให้สูงขึ้นได้RWA ปูทางอนาคตที่สดใสของ DeFi และ Web3


หากภาพรวมด้านกฎระเบียบพัฒนาไปในทางที่เหมาะสมมากขึ้นและนักลงทุนสถาบันจำนวนมากหันมาใช้ RWA การแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคนก็มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตและนวัตกรรมในพื้นที่ DeFi และ Web3 สรุป

Superstate ร่วมก่อตั้งโดย Robert Lesner ตั้งเป้าที่จะนำสินทรัพย์โลกจริงนอกระบบ Blockchain (Off-chain) มาไว้บนระบบ Blockchain (On-chain) เพื่อใช้ในโปรโตคอล DeFi เนื่องด้วยเล็งเห็นอนาคตที่สินทรัพย์ทุกประเภท เช่น หุ้น พันธบัตร อสังหาริมทรัพย์ และสินค้าโภคภัณฑ์ สามารถใช้ในโปรโตคอล DeFi ได้ โดยปัจจุบันถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแปลงสินทรัพย์เป็นโทเคน (Tokenization) เนื่องจากสถาบันการเงินกำลังให้ความสนใจเข้าสู่ Crypto พร้อมกับเสถียรภาพของอัตราดอกเบี้ยในภาพรวมของเศรษฐกิจมหภาค และความแข็งแกร่งของโปรโตคอล DeFi ที่พร้อมมากขึ้นรับชมทั้งหมดที่ Youtube
: https://youtu.be/W9_OfRJHM5E?si=ipAcOLf5GsozKdRf

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept