milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
14 กันยายน 2566
ภาษาไทย

เจาะลึกอนาคตระบบ Shared Security บน Blockchain กับ Babylon และ Eigenlayer

แนวคิดการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของเครือข่าย Blockchain ที่ได้รับความไว้วางใจนำไปใช้กับ Blockchain ที่หลากหลาย หรือ “Shared Security” เป็นอีกความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ซึ่งบทความนี้ได้นำข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าวจากงาน REDeFiNE TOMORROW 2023 โดยมีผู้นำอย่าง David Tse CEO & Co-founder of Babylon และ Sreeram Kannan CEO & Co-founder of Eigenlayer พร้อมด้วย Pailin (Pie) Vichakul COO & Partner of Venture Capital จาก SCB 10X มาร่วมสนทนาแบบเจาะลึกในหัวข้อ “Future of Shared Security with Babylon & Eigenlayer” 

Article2JUNE_1200X800.jpg

ทำความรู้จักแนวคิด Shared Security 

การสร้างโปรเจกต์ใหม่ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง และต้องใช้เงินทุนจำนวนมากเพื่อรองรับผู้ใช้ที่เพิ่มขึ้น จึงเกิดแนวคิดการดึงระบบความปลอดภัยของเครือข่าย Blockchain ที่มีความปลอดภัยสูงไปยังที่อื่นๆ หรือเรียกว่ากลไก ‘Shared Security’ 
แนวคิด Shared Security เป็นกลไกที่แอปพลิเคชันต่างๆ รวมกันอยู่ใน Pool ที่อาศัยระบบกระจายศูนย์ที่ไว้วางใจได้ โดยอาศัยแนวคิดของ Ethereum เป็นตัวอย่างจากการที่แอปพลิเคชันที่หลากหลายสามารถสร้างขึ้นบนพื้นฐานภาษาโปรแกรมเดียวกัน
แนวคิดการยืมกลไกความปลอดภัยของ Blockchain ที่มีจุดเด่นคือความโปร่งใสและเปิดเผยต่อสาธารณะ ซึ่งในที่นี้ทางด้าน Babylon ได้นำคุณสมบัติด้านความปลอดภัยของ Bitcoin ที่น่าสนใจหลายประการมาปรับใช้ ส่วนด้านของ Eigenlayer มุ่งเน้นไปที่โมเดล Shared Security ของ Ethereum 

เหตุผลที่ตัดสินใจเลือกเครือข่ายสำหรับ Shared Security

ทั้งสองแพลตฟอร์มได้ดึงจุดแข็งของทั้งสองเครือข่ายและพยายามนำไปต่อยอดการใช้งาน โดยที่ Babylon พยายามนำระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่งของ Bitcoin มาปรับใช้กับแอปพลิเคชัน Layer-2 ต่างๆ 
ส่วน Eigenlayer มุ่งไปที่นวัตกรรม Permissionless หรือการเป็นโปรโตคอลที่ทุกคนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมใช้งานโดยไม่มีข้อจำกัดของ Ethereum และความสมบูรณ์ของระบบ Stake ของ Ethereum ซึ่งเทคโนโลยีสำคัญที่อยู่เบื้องหลัง Eigenlayer คือ "Restaking" ซึ่งเป็นการ Stake บน Ethereum ที่สามารถให้บริการอื่นๆ ต่อยอดควบคู่กันไป จึงทำให้สามารถเข้าร่วมในบริการตรวจสอบความถูกต้องและได้รับค่าธรรมเนียมตอบแทน

Babylon ต้องการสร้าง Protocol จำนวนมากเสมือนเป็นการสร้าง Gadget ที่ไม่เหมือนใครด้วยกลไกแบบพิเศษ โดยยืมแนวคิดการรักษาความปลอดภัยที่เป็นจุดแข็งมาจาก Bitcoin และส่งไปยังแอปพลิเคชันอื่นๆ เป็นการดึงกลไกการรักษาความปลอดภัยจาก Bitcoin ผ่านบริการ Timestamping Protocol ซึ่งนำความสามารถ Timestamping หรือการระบุเวลาที่ชัดเจนและปลอดภัยของ Bitcoin เป็นหลักสากลเพื่อใช้กับเครือข่าย Proof-of-Stake อื่นๆ ได้

Babylon ได้ผสานงานร่วมกับ Cosmos กว่า 25 เครือข่าย เพื่อให้บริการระบบประทับเวลา (Timestamping) ที่ปลอดภัยและเร่งเวลาปลดล็อกโทเคน (Unbonding) ให้เร็วขึ้น ซึ่งการนำความปลอดภัยของเครือข่าย Bitcoin มาที่เครือข่าย Cosmos ที่เล็กกว่านั้นมีความสำคัญเพราะยังมีความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยและมีความผันผวน ทั้งนี้ Cosmos มีเทคโนโลยีที่เรียกว่า Inter-Blockchain Communication (IBC) ซึ่งเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีสะพานเชื่อมที่แข็งแกร่งมากที่สุดใน Blockchain เป็นอีกเหตุผลสำคัญที่ Babylon เลือกเครือข่าย Cosmos

สำหรับ Eigenlayer ได้มีการสร้างแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Data Availability Layer รวมถึงบริการอื่นๆ ที่สร้างต่อยอดจาก Ethereum และ Eigenlayer มุ่งการขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยี Roll-Ups เพื่อทำให้อัตราการส่งข้อมูลที่เร็วและสูงขึ้น ซึ่ง Roll-Up เป็นโซลูชัน Layer-2 สำหรับเครือข่าย Ethereum ที่มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถโดยการประมวลผลแบบนอกเครือข่าย (Off-Chain) และจัดเก็บผลลัพธ์ในเครือข่าย (On-Chain) 

Eigenlayer มีกำหนดเปิดตัวเร็วๆ นี้พร้อมกับแอปพลิเคชันที่หลากหลายและมีศักยภาพบนแพลตฟอร์ม อย่างเช่น Decentralized Sequencing, Fast Settlement Guarantees, Maximal Extractable Value Mamagement, Decentralization Oracles สะพานเชื่อมระหว่าง Roll-Ups และบริการด้าน AI

เพิ่มเติมสำหรับประโยชน์หลักของกลไก Restaking ของ Eigenlayer คือสามารถช่วยลดต้นทุนด้านความปลอดภัยสำหรับเครือข่ายที่มีขนาดเล็กลงมา รวมถึงบริการที่สร้างขึ้นบน Eigenlayer จะได้รับค่าตอบแทนและได้เข้าร่วม Eigenlayer ก่อนที่บริการจะเปิดตัวซึ่งเป็นข้อเสนอที่น่าดึงดูดสำหรับผู้เริ่มต้น Restaking ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น

ความท้าทายที่ต้องเผชิญในการพัฒนาแพลตฟอร์ม 

สำหรับ Babylon ที่ต้องทำงานข้ามเครือข่ายในหลากหลายระบบนิเวศ ความท้าทายสำคัญคือการศึกษาเพื่ออธิบายถึงคุณค่าความปลอดภัยที่แข็งแกร่งและความเสี่ยงใน Bitcoin ให้กับชุมชนที่มีความแตกต่างกันได้เข้าใจ ในขณะที่ Eigenlayer เสนอความเห็นเรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการออกมาเตือนของ Vitalik เกี่ยวกับการใช้งานมากจนเกินไป (Overburdening) บนกลไกฉันทามติใน Ethereum ซึ่งเป็นเพียงการแนะนำให้ผู้พัฒนาเลือกใช้กลไกให้เหมาะสมกับโปรเจกต์ของตน

แผนอนาคตของทั้งสองแพลตฟอร์ม

ทั้ง Babylon และ Eigenlayer พยายามสร้างพันธมิตรและก้าวไปข้างหน้าพร้อมสร้างแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับ Shared Security ซึ่งยังเป็นแนวคิดที่ใหม่ 

Babylon มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อเผยแพร่ความปลอดภัยของ Bitcoin โดยมุ่งเน้นสร้างโซลูชันเลเยอร์ของ Smart Contract สำหรับ Restaking เนื่องจากถึงแม้ว่า Bitcoin มีกลุ่มของเทคโนโลยีความปลอดภัยมากมายแต่ขาดส่วนเลเยอร์ของ Smart Contract ที่แยกออกมา

สำหรับ Sreeram แสดงความตื่นเต้นเกี่ยวกับความสามารถในการตั้งโปรแกรม (Programmability) ของ Bitcoin รวมถึงศักยภาพสำหรับ Staking และความโปร่งใสของ Blockchain 

อย่างไรก็ตามการจัดการกับความท้าทายด้านความปลอดภัยในระบบ Blockchain มีความสำคัญ ซึ่งควรมีการกำหนดแนวปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด และควรมีการให้ความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้จาก Shared Security แก่สาธารณะ ซึ่งองค์ประกอบเหล่านี้มีความสำคัญต่อการเติบโตและการพัฒนาอุตสาหกรรม Blockchain ต่อไปในอนาคต

รับชมย้อนหลังได้ที่ Youtube: https://youtu.be/LM4OQdW3oBA

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept