VC Knowledge Sharing
October 06, 2021
ทำความเข้าใจตลาด Options และ Everlasting Options

หลังจากทำความเข้าใจเรื่องของ Perpetual Futures กันไปแล้ว บทความนี้ มาฟังต่อกับเรื่องราวของตลาด Options ที่เกิดขึ้นเพื่อให้ออกแบบรูปแบบการลงทุนและการรับความเสี่ยงได้มากขึ้น ทำให้สามารถวางแผนกลยุทธ์การลงทุนได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และนวัตกรรมใหม่ของ Options อย่าง Everlasting options


1200x800 Perpetual Options 02.png

ตลาด Options ในโลก Cryptocurrency สถานการณ์เป็นอย่างไร


เมื่อเปรียบเทียบระหว่างตลาด Options กับตลาด Future ตลาด Options ใน Centralized Market นั้นมีขนาดที่ใหญ่กว่าตลาด Future มาก ในขณะที่ตลาด Options ใน ตลาด Crypto ยังมีความซับซ้อนและขนาดเล็กกว่าตลาด Future อยู่มาก โดยตลาด Future มีอยู่ราว 10 ล้าน Contracts ด้วยมูลค่าราว 3 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ตลาด Options มีอยู่ราว 5 ล้าน Contracts ด้วยมูลค่าราว 1 หมื่น 5 พันล้านบาท และมีผู้เล่นหลักที่ถือครองตลาดเกือบ 100% ในตลาด Crypto นั่นคือ Deribit เทียบให้เห็นกับภาพตลาด TFEX ซึ่งเป็นตลาด Options ของตลาดหุ้นไทยที่มีอยู่ราว 74,000 contracts สำหรับ Options ในส่วนของ SET Index แบบ Open interest ทำให้เห็นว่าตลาด Options ใน Cryptocurrency มีความสามารถในการเติบโตได้อีกมาก

Perpetual Options 1.png

การเกิดขึ้นของตลาด Options นั้นต้องย้อนความไปถึงการเกิดขึ้นก่อนของตลาด Future ซึ่งถือเป็นการประกันราคาในอนาคต กำจัดความเสี่ยงเรื่องราคาแปรปรวนของผู้ซื้อผู้ขาย แต่ตลาด Future นั้นจะมีรูปแบบที่ตายตัวคือให้ผลตอบแทนแบบ Linear เท่านั้นซึ่งแปลว่าอาจสบโอกาสไม่ขาดทุนหากราคาในอนาคตลดลง ในขณะเดียวกันก็ไม่มีสิทธิ์ในการได้ประโยชน์จากกำไรส่วนต่างของราคาในกรณีราคาในอนาคตเพิ่มสูงขึ้นในมุมของผู้ขาย ซึ่งในมุมของผู้ซื้อก็จะเป็นด้านตรงกันข้าม หากไม่รวมถึงความซับซ้อนในแง่มุมอื่นของตลาด ตัว Future Contract จะช่วยส่งเสริมเสถียรภาพของราคาในตลาด (Price Stability) มากยิ่งขึ้นเมื่อผู้ลงทุนมีความเข้าใจในการทำงานของผลิตภัณฑ์ Future

Perpetual Options 2.png


ในขณะที่ตลาด Options เกิดขึ้นเพื่อให้ออกแบบรูปแบบการลงทุนและการรับความเสี่ยงได้มากกว่า ทำให้สามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างซับซ้อนมากขึ้น เช่น การลงทุนแบบ Strangle ซึ่งเป็นการลงทุนในกลยุทธ์ที่คาดการว่าราคาจะผันผวนในช่วงกว้าง เน้นการรับรู้มูลค่าสูงสุดที่จะสามารถขาดทุนได้ (เป็นการจ่ายในรูปของค่า Premium) ในขณะที่ไม่ปิดโอกาสการได้กำไรจากราคาที่คาดหมาย (Strike price) หรือ Condor ซึ่งเป็นการลงทุนในกลยุทธ์ที่คาดการว่าราคาจะผันผวนในช่วงแคบ เน้นการไหลเวียนของ Cashflow ซึ่งมาจาก Premium มากกว่าการลดความเสี่ยงในการจำกัดมูลค่าการขาดทุนจาก Strike priceข้อเสียของ Options


อย่างไรก็ตามแม้ผลิตภัณฑ์ Options จะดูมีความน่าดึงดูดมากกว่า แต่ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกัน จากข้อจำกัดหลักของการมีวันหมดอายุของ Options ที่ซื้อไว้ทำให้มีโอกาสเกิดข้อผิดพลาดได้หลายประการ อาทิ สร้างความเสี่ยงในการป้อนข้อมูลตัวเลขที่ไม่ถูกต้องในขณะต่อสัญญา หรือที่เรียกว่า Fat Finger Error ซึ่งเป็นการป้อนตัวเลขผิดอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่อาจส่งผลต่อราคาและตลาดได้อย่างมหาศาล นอกจากนี้การที่ทยอยหรือแบ่งซื้อ Options โดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ทำให้เกิดสภาพคล่องของตลาดต่ำ เพราะมีการแบ่งย่อยเป็นหลาย Contracts ซึ่งมีความกระจัดกระจายสูงตามวันหมดอายุและ Strike price ที่แตกต่างกันไปด้วย และยังมีประเด็นสำคัญหลักคือต้นทุนในการต่อสัญญาซึ่งเป็นส่วนต่างของ Spread การซื้อขายที่ถูกบังคับไว้ด้วยวันหมดอายุว่าต้องขายเพื่อซื้อต่อเวลาใหม่ โดยมูลค่าความต่างของสเปรดดังกล่าวสูงมาก เนื่องจากผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนเหล่านี้ย่อมต้องใช้ส่วนต่างที่กว้างนี้ในการแบกรับความเสี่ยงหากมีการเปลี่ยนแปลงของราคาในอนาคตนั่นเอง


นวัตกรรม ของ Options 


Perpetual Options 3.png

จากข้อเสียที่กล่าวมาทั้งสิ้น มีข้อดีคือทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ในตลาด Cryptocurrency มีความพยายามในการพัฒนาและประยุกต์นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จาก Traditional institutions มาทดลองในตลาด เช่นผลิตภัณฑ์ Everlasting options ซึ่งมีรูปแบบการทำงานคล้ายกันกับ Perpetual options ในโลก Centralized finance ปกติ เป็นหลักการแบ่งเงินปัจจุบันไปทบซื้อ Options ในอนาคตโดยอัตโนมัติต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าเจ้าของต้องการจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จึงทำให้ลดจุดด้อยจากผลิตภัณฑ์ Future ที่ไม่สามารถสร้างโมเดลการลงทุนที่ซับซ้อนได้และลดความเสี่ยงหรือข้อเสียจากการต่ออายุสัญญาเป็นประจำไปได้ทั้งจาก Human error สภาพคล่องของตลาด และต้นทุนค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตาม Everlasting options ยังเป็นแค่เพียงแนวคิดที่ยังไม่มีผู้เล่นใดในตลาดเปิดตัวใช้งานได้จริง เป็นความพยายามในการหาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ทันต่อโลก Centralized finance ในอีกมุมหนึ่ง

โดยหากมองในมุมของตลาดในภาพของ Options บนโลก Cryptocurrency แล้วนั้น ก็เป็นไปอย่างที่กล่าวในตอนต้นว่าผู้ครองตลาดเกือบ 100% คือ Deribit มีรายย่อย ๆ เช่น Opyn, Hecgic เป็นต้น แต่ยังไม่มีผู้เล่นอื่นในตลาดมากนัก กล่าวได้ว่าตลาดยังไม่ Mature และยังมีพื้นที่ให้ผู้เล่นรายใหม่ได้เข้าไปร่วมในตลาดของผลิตภัณฑ์นี้บนโลกของ Cryptocurrency อีกมาก รวมถึงยังเป็นโอกาสให้ Trader ต่าง ๆ สามารถสร้าง Structured products ด้วยกลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ ได้มากขึ้นอีกด้วย ตลาด Derivatives ในโลกของ Cryptocurrency ยังคงพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ ด้วยผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่ไม่ว่าจะเป็นใครในโลก Traditional bank หรือโลกของ Cryptocurrency และ Decentralized finance ต้องคอยจับตามองทั้งด้วยความซับซ้อนและความเร็วที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ นั่นเอง

บทความนี้เป็นการสรุปเนื้อหาจากทีม VC ของ SCB 10X ที่มีการ Knowledge Sharing ในทุกๆ สัปดาห์