milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
02 ธันวาคม 2566
ภาษาไทย

การจัดการความเสี่ยงบนโลก DeFi ในภาวะตลาดหมี

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ตลาดโลกกำลังดำเนินอยู่ในสภาวะ “ตลาดหมี” หรือ Bear Market เป็นภาวะที่ราคาหุ้นต่ำลงต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน ส่งผลให้มีการซื้อขายลดลงต่อเนื่อง และยังส่งผลกับตลาดคริปโตเช่นกัน


บทความนี้จะพาไปพูดคุยกับ Tarun Chitra, CEO และ Co-founder ของ Gauntlet และ Jayson Hobby, VP of Product ของ Compound (ผู้ดำเนินรายการ) ในประเด็น “Shining Light on DeFi Risk Management in a Bear Market with Gauntlet” จากงาน REDeFiNE TOMORROW 2023 ที่จะมาเล่าตั้งแต่การเดินทางของ Gauntlet ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนมาถึงปัจจุบันที่ได้ร่วมออกแบบการจัดการความเสี่ยงในโลกคริปโต พร้อมกับคำแนะนำในภาวะตลาดหมีสำหรับนักลงทุน

Article5AUG_1200X800.jpg

Gauntlet คือใคร และทำอะไร?

 

Gauntlet เริ่มต้นเมื่อปี 2018 ด้วยความพยายามในการทำความเข้าใจเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) และระบบ Proof of Stake (PoS) ซึ่ง 2 เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นสำคัญในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา

 

พร้อมกันนี้ Gauntlet ยังให้ความสำคัญกับเรื่อง ความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk) ในโลกคริปโตอีกด้วย โดย Tarun ยกตัวอย่าง การทำงานของระบบ PoS ว่า ต้องมีการวางสินทรัพย์เป็นหลักประกัน ต้องอาศัยอีกหลายบุคคลในการทำธุรกรรม หรือกล่าวในมุมของ Lending Protocol คือ ในการกู้ยืม ต้องมีผู้กู้ และผู้ให้กู้ ต้องมีผู้ตรวจสอบทรัพย์สินหลักประกันในการชำระหนี้ ซึ่ง Tarun มองว่า มีหลายระบบในโลกคริปโต ที่ยังต้องมีการตรวจสอบดุลยภาพของระบบ 

 

Tarun กล่าวต่อว่า Gauntlet เป็นผู้ช่วยในการจัดการด้านความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในแต่ละ Protocol อย่างเช่น Lending Protocol, Staking Protocol, Pool เป็นต้น นอกจากนี้ Gauntlet ยังมีการรีเสิร์ชข้อมูลด้านความเสี่ยงในเชิงปริมาณ สำหรับทั้งผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบและนอกระบบ

 

ก่อนหน้านี้ Tarun เคยทำงานในระบบการเงินแบบดั้งเดิม ทำให้ได้ค้นพบว่า การเงินในโลกคริปโต มีความแตกต่างและหลากหลายจากโลกการเงินแบบเดิมมาก ดังนั้น Gauntlet จึงเกิดแนวคิดที่จะช่วยจัดการดูแลความเสี่ยงในทุก ๆ Protocols ที่ถูกสร้างขึ้น

 

ใช้ Data ช่วยจัดการความเสี่ยงอย่างไร?

 

Gauntlet เชื่อมั่นในโลก DeFi ที่มีระบบแบบเปิด (Open System) ซึ่งดำเนินการด้วย Open Data มากกว่าระบบการเงินแบบดั้งเดิม โลกของ DeFi ไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางในการตรวจสอบข้อมูล ไม่จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลการเงินจากหลายแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อวิเคราะห์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นข้อมูลที่เข้าชุดกันได้หรือไม่ จะมีข้อมูลที่ถูกบิดเบือนหรือถูกปิดบังหรือไม่

 

แต่ในโลกคริปโต ความแตกต่างที่เห็นได้ชัดคือ เป็นโลกที่ถูกบังคับใช้ด้วยข้อมูลที่เป็นมาตรฐานในทุก ๆ Smart Contract ทำให้มองเห็นรายละเอียดกลยุทธ์ที่ผู้ใช้งานทำให้เป็นเรื่องง่ายในการศึกษา และรวบรวมข้อมูลการใช้งานได้ถึงระดับปัจเจกบุคคล โดยต่อมาจะนำข้อมูลเหล่านี้มาวิเคราะห์เป็นภาพรวม และสามารถออกแบบการจัดการความเสี่ยงได้อย่างน่าเชื่อถือ

 

Gauntlet จับมือ Venus ออกแบบการจัดการความเสี่ยงบน Binance Chain

 

Tarun เล่าถึง ความร่วมมือระหว่าง Gauntlet กับ Venus ผู้ให้บริการกู้ยืมสินทรัพย์บน Binance Chain โดย Gauntlet ได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ใช้งาน พบว่าในอุตสาหกรรมนี้ Curve ของตลาดต้องเป็นขาขึ้น Tarun เขายังมีความเห็นว่า เป็นไปไม่ได้ที่ธุรกิจในตลาดนี้จะไม่มีความเสี่ยงและสามารถให้ผลประโยชน์เต็มที่ในเวลาเดียวกัน ซึ่ง Gauntlet ได้มีการออกแบบข้อเสนอด้านการกำกับดูแล (Governance Proposal) ให้กับ Venus ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น แต่ในอีกมุมหนึ่งพบว่า ทั้งผู้ใช้งานและ Venus สามารถสร้างรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 2-3 ล้านดอลลาร์

 

การจัดการความเสี่ยงในตลาดหมี

 

Tarun เริ่มต้นเล่าถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในตลาดหมี (Bear Market) อย่างเช่น เหตุการณ์ของ Mango Market ที่ถูกแฮกจนสูญเงินกว่า 100 ล้านดอลลาร์ เป็นผลมาจากการที่ Mango ไม่ได้อัพเดตพารามิเตอร์หลักประกันและอัตราดอกเบี้ย ทำให้มูลค่าใน Mango Market ตกลงมา 60-70% ทำให้ขาดสภาพคล่องและส่งผลให้การจัดการการเปลี่ยนแปลงมูลค่าสินทรัพย์เกิดขึ้นได้ง่าย ซึ่งเป็นเหมือนการเปิดช่องให้เกิดการโจรกรรม

 

Tarun กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่าสนใจในตลาดหมี คือ เมื่อสินทรัพย์ขาดสภาพคล่อง การลงทุนในสินทรัพย์ก็จะมีมูลค่าที่ลดลง ผู้ลงทุนจะมีความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น ส่วน ในตลาดกระทิง (Bull Market) Tarun มองว่า การโจมตีหรือการโจรกรรมเช่นนี้ เกิดขึ้นเช่นกัน แต่ตามรอยยากกว่า เพราะตลาดกระทิงจะมีการออกโทเคนตลอดเวลา หรือมีเงินทุนสมทบอยู่มาก เพราะมูลค่าสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

 

ดังนั้น การมี Protocol ที่ช่วยให้เท่าทันและเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ พร้อมกับตอบสนองอย่างทันเวลา จะเป็นตัวช่วยในการระแวดระวังไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้

 

แนวทางการจัดการความเสี่ยงแบบฉบับ Gauntlet

 

เดินทางมาถึงประเด็น Methodology ใหม่จาก Gauntlet ที่ออกแบบมาเพื่อจำลอง Price Target เพื่อคำนวณและบริหารจัดการความเสี่ยง โดย Tarun ได้อธิบายถึงความแตกต่างของสภาพคล่องในตลาดการเงินแบบดั้งเดิมว่ามีความแตกต่างกับโลก DeFi อย่าสิ้นเชิง จากการที่ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 

 

อย่างที่ทราบกันว่า สภาพคล่องในแต่ละเชนนั้นแตกต่างกัน ส่งผลให้มูลค่าสินทรัพย์ในเชนนั้น ๆ แตกต่างกันไปด้วย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องจัดการความเสี่ยงด้วยการคำนวณราคามูลค่าสินทรัพย์ให้สอดคล้องกันในแต่ละเชน

 

การจัดการประสิทธิภาพเงินทุน (Capital Efficiency)

 

Tarun อธิบายว่า บนระบบ Decentralized จะไม่มีทางบรรลุผล Capital Efficiency แบบบนระบบ Centralized แต่ในทางกลับกัน บนระบบ Decentralized จะสามารถมีสภาพคล่องที่ดีกว่าระบบ Centralized 

 

เขาอธิบายต่อว่า บนโลก DeFi เงินทุนจะสามารถมีประสิทธิภาพได้ในหลาย ๆ เชน โดยเฉลี่ย ๆ กันไป จะไม่ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดบนเชนใดเชนหนึ่ง หรือกล่าวโดยสรุปว่ามีความซับซ้อนมากกว่าระบบการเงินแบบดั้งเดิม

 

ซึ่ง Gauntlet เองจะช่วยในการจัดการความเสี่ยงในทุก ๆ เลเวล ทั้งเลเวลการออกแบบกลไกการทำงาน ไปจนถึงการออกแบบจัดการสินทรัพย์ในตลาดบนแต่ละเชน เพื่อให้สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม

 

รับชมทั้งหมดได้ที่ YouTube: Shining Light on DeFi Risk Management in a Bear Market with Gauntlet


Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept