milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
07 มิถุนายน 2567
ภาษาไทย

ส่องไอเดียพัฒนา AI: ไปดูกันว่า Typhoon (Thai LLM จาก SCB 10X) สามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมอะไรได้บ้าง?

Typhoon” โมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่ (LLM) ที่พัฒนาโดย SCB 10X กำลังสร้างกระแสเชิงบวกในวงการ AI ด้วยความสามารถในการประมวลผลภาษาไทยที่เหนือชั้น โดยโมเดลนี้ได้รับการทดสอบว่ามีประสิทธิภาพเทียบเท่า GPT-3.5 ในภาษาไทย โดยที่มีพารามิเตอร์เพียง 7 พันล้านพารามิเตอร์ และมีประสิทธิภาพมากกว่าในกระบวนการแปลงโทเคน

Article6MAYTh_1200X800.jpg


Typhoon นำไปพัฒนานวัตกรรมอะไรได้บ้าง?


Typhoon เป็น LLM ที่พัฒนาสำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาได้ในหลากหลายด้านและเป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย เมื่อเทียบกับกรณีการใช้งานของ LLM อื่นๆ ที่ใช้จริงในปัจจุบัน ดังนี้

 • เครื่องมือแปลภาษา : Typhoon สามารถแปลภาษาไทยไปยังภาษาอื่นๆ และแปลภาษาอื่นกลับมาเป็นภาษาไทยได้อย่างแม่นยำและเป็นธรรมชาติมากกว่าระบบแปลภาษาที่มีอยู่ทั่วไป มีโอกาสช่วยยกระดับการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างธุรกิจและองค์กรไทยกับต่างชาติ

 • สร้างสรรค์คอนเทนต์ : สามารถใช้ Typhoon สร้างสรรค์ข้อความรูปแบบต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย เช่น บทกวี บทละคร บทเพลง บทความ ข่าว โฆษณา ฯลฯ ช่วยให้ผู้สร้างสรรค์เนื้อหาและนักพัฒนาชาวไทยทำงานได้ง่ายขึ้น ไปจนถึงสรุปข้อมูล
 • Chatbot และบริการลูกค้า: ด้วยความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองต่อข้อความภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ Typhoon จึงเหมาะสำหรับการสร้าง Chatbot เพื่อใช้ในการบริการลูกค้า ช่วยยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและทำให้การติดต่อสื่อสารสำหรับผู้ใช้ไทยสะดวกยิ่งขึ้น

 • ด้านการเข้าถึงข้อมูล : Typhoon สามารถนำมาช่วยวิเคราะห์และสรุปข้อมูลภาษาไทยจำนวนมากได้ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับนักวิจัยและธุรกิจที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสารหรือสื่อสังคมออนไลน์ภาษาไทย
 • ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ : Typhoon 7B มีศักยภาพในการปรับแต่งเครื่องมือและสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับนักเรียนไทย

TyphoonTh_1080x1350.jpg


ตัวอย่างการใช้งานจริงที่เป็นไปได้มีอะไรบ้าง?


แม้ว่า Typhoon จะเป็นโมเดลที่ค่อนข้างใหม่ ซึ่งล่าสุดได้อัปเดตเป็นเวอร์ชั่น Typhoon 1.5X ที่มาพร้อมกับโมเดล 2 ขนาด มีประสิทธิภาพที่สูงและแม่นยำมากขึ้นแข่งขันได้กับโมเดลชั้นนำอย่าง GPT-3.5-turbo และ GPT-4–0612 และเมื่อพิจารณาถึงความสามารถและเบื้องหลังการพัฒนา (SCB 10X) ก็มีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาแอปพลิเคชันที่หลากหลาย ต่อไปนี้คือตัวอย่างการใช้งานบางส่วนที่เป็นไปได้สำหรับการใช้งานจริง


1. แอปพลิเคชันธนาคารดิจิทัล
 • บริการทางการเงินที่ปรับแต่งตามความต้องการลูกค้า
  • บริษัทในเครือของธนาคารหรือบริษัทที่ให้บริการด้านการเงิน สามารถใช้ประโยชน์จาก Typhoon ในการพัฒนา Chatbot ที่เข้าใจคำถามด้านการเงินภาษาไทย และเสนอบริการหรือคำแนะนำทางการเงินที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของบริษัท
 • พัฒนาระบบตอบคำถามอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือและบริการลูกค้าที่ดีขึ้น
  • ความสามารถในการประมวลผลข้อความภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพของโมเดลนี้ จะช่วยสร้าง Chatbot บริการลูกค้าที่สามารถตอบคำถามและแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ใช้ชาวไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
 • วิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเพื่อเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
2. สื่อและการสร้างสรรค์คอนเทนต์
 • สรุปข่าวสารและเหตุการณ์สำคัญ
  • สามารถนำใช้ Typhoon พัฒนาเครื่องมือช่วยสรุปข่าวสารภาษาไทยโดยอัตโนมัติ ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจใจความสำคัญของข่าวสารนั้นได้อย่างรวดเร็ว
 • แปลเนื้อหา
  • โมเดลนี้สามารถนำมาพัฒนาเพื่อใช้แปลเนื้อหาจากภาษาอื่นมาเป็นภาษาไทย ช่วยสนับสนุนบริษัทสื่อและผู้สร้างสรรค์คอนเทนต์ในการขยายฐานผู้รับสารไปยังกลุ่มเป้าหมายชาวไทย
 • เขียนบทความและสคริปต์สำหรับสื่อต่างๆ
3. การวิจัยและพัฒนา

Research and Development

 • วิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดีย
  • นักวิจัยสามารถใช้ Typhoon วิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียภาษาไทยจำนวนมหาศาล เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความคิดเห็นของของผู้บริโภค แนวโน้ม และประเด็นทางสังคมในประเทศไทย
 • สรุปงานวิจัย
  • สามารถนำโมเดลมาพัฒนาใช้สรุปงานวิจัยภาษาไทย ช่วยให้นักวิจัยเข้าใจเนื้อหาของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว
  • สรุปเนื้อหาเอกสารวิชาการที่ยาวๆ ให้เข้าใจง่าย
  • พัฒนางานวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ

นอกจากนี้ ยังมมีการประยุกต์ใช้งาน LLM ในโลกธุรกิจจริง อีกมากมาย เช่น 

 • ช่วยเหลือการวินิจฉัยทางคลินิก 
 • ช่วยทำแผนกฎระเบียบด้าน Cybersecurity เร่งกระบวนการพิจารณาเคลมประกัน
 • ตรวจจับสัญญาณของ Malware
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของนักพัฒนา

อย่างไรก็ตาม ในข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างการใช้ที่เป็นไปได้ในบางส่วนเท่านั้น ยังมีโอกาสอีกมากมายที่ Typhoon จะนำไปพัฒนานวัตกรรมในอนาคต และกรณีการใช้งานจริงของ Typhoon มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทและองค์กรมาทดลองใช้ความสามารถของโมเดลนี้มากขึ้น

นอกจากนี้ การประสบความสำเร็จในการใช้ LLM ไม่ได้ขึ้นอยู่แค่การเลือกโมเดลที่เหมาะสมเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเข้มงวดและการบูรณาการเข้ากับกระบวนการทำงานที่มีอยู่เดิมอย่างสมดุล * Typhoon กำลังเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆ สำหรับธุรกิจและองค์กรต่างๆ โมเดลนี้จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน พัฒนาบริการใหม่ๆ และสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับลูกค้า

ติดตามและทดลองใช้งาน Typhoon 1.5X ได้ที่ https://opentyphoon.ai และเตรียมพร้อมสำหรับความก้าวหน้าครั้งสำคัญในวงการ AI ของไทย! กับงาน “The Typhoon Hackathon 2024” ภายใต้แนวคิด "Empowering Thai Language AI for Inclusivity" เฟ้นหาสุดยอดทีมนักพัฒนาแอปพลิเคชันและโซลูชันด้าน AI ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรมไทย โดยนำ Typhoon API โมเดลภาษาไทยขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้ โดยทีมผู้ผ่านเข้ารอบมีโอกาสที่จะนำเสนอไอเดีย รวมถึงโอกาสเข้าร่วมโปรแกรม Incubation และร่วมงานกับพันธมิตรด้าน AI ชั้นนำระดับโลก เป็นต้น ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่  https://forms.gle/ZRtqoRitc97Ddcdh9 ตั้งแต่ วันนี้ – 9 มิถุนายน 2567 โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 28-30 มิถุนายน 2567 ณ DISTRICTX อาคาร FYI Center

FINAL AW1-Application Open.png


—--------------------------------Source:

https://arxiv.org/abs/2312.13951

https://huggingface.co/scb10x/typhoon-7b 

https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2024/03/07/successful-real-world-use-cases-for-llms-and-lessons-they-teach/?sh=60a139b92b79

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept