milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
business
16 พฤศจิกายน 2566
ภาษาไทย

อุ่นเครื่องเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขัน ‘Bangkok AI Hack 2023’ ประเดิมด้วย Workshop ในหัวข้อ "How To Learn Anything" โดยคุณภูมิปรินทร์ มะโน

ก่อนเริ่มแข่งขันเฟ้นหาทีมสุดยอดนักพัฒนาด้าน AI ครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอุ่นเครื่องให้กับผู้เข้าแข่งขัน Hackathon ในงาน ‘Bangkok AI Hack 2023’ ที่ SCB 10X ร่วมกับพันธมิตรด้าน AI และบริษัทเทคโนโลยีระดับโลก ซึ่งแข่งขันระหว่างวันที่ 11 - 19 พฤศจิกายน 2566 ณ DISTRICTX อาคาร FYI Center ด้วยการเรียนรู้ไปกับ Workshop สุด Exclusive จากเหล่าพันธมิตรที่ร่วมจัดงาน อาทิ AWS, InnovestX, VISTEC, Creatorsgarten, Together.ai, Sambanova, AIEAT, Microsoft, Nectec, และ DataX ซึ่งอุ่นเครื่องด้วย Workshop แรกที่บรรยายโดยคุณภูมิ ภูมิปรินทร์ มะโน, Software Engineer, Co-Founder ของ Creatorsgarten กับหัวข้อ "How to learn anything" ที่ตั้งใจปลดล็อกแนวคิดของการเรียนรู้ให้กับเหล่าผู้เข้าแข่งขัน

workshop1-1.png

เริ่มต้นไปกับการตั้งคำถามเกี่ยวกับการเรียนอย่างเช่นสิ่งที่เราไม่ชอบในการเรียนรู้คืออะไรกันแน่? จะเป็นเนื้อหาสาระ สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ หรือวิธีการสอน? จากนั้นคุณภูมิได้แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวในการทำงานโปรเจกต์ต่างๆ ที่มุ่งเน้นแนวทางการเรียนรู้ที่หลากหลายมากกว่าให้เห็นถึงความแตกต่างเมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาเรียนรู้แบบดั้งเดิม

จากนั้นได้นำไปสู่ยกตัวอย่างประเด็นของประสบการณ์การเรียนรู้ในวัยเด็กอย่างเช่นในโรงเรียนอนุบาลที่เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ที่ได้โต้ตอบและมีส่วนร่วมค่อนข้างมาก ซึ่งเขาได้แนะนำแนวคิดโมเดลการเรียนรู้ในแบบ Broadcast และ Re-Construction ที่ให้ความสำคัญของการเรียนรู้ที่ให้ลงมือปฏิบัติจริงและเรียนรู้จากการทดลอง

และเจาะลึกกันต่อกับการเสวนาถึงประวัติศาสตร์ของโรงเรียนอนุบาลกับปรัชญาการเรียนรู้ผ่านการเล่นหรือชุดอุปกรณ์ ที่เรียกว่า “Froebel Gifts” ซึ่งเป็นชุดอุปกรณ์ที่ให้เด็กได้ปฏิสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมการเล่น หรือเป็นแนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (Constructionism) ที่สนับสนุนแนวคิดการเรียนรู้จากการสร้างความรู้ของตนเองอย่างเข้มข้น โดยได้ยกตัวอย่างจากบุคคลผู้มีอิทธิพลในแนวคิดดังกล่าว อย่างนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ชาวอเมริกัน “Seymour Papert” ผู้ประพันธ์หนังสือ “Mindstorms”

workshop1-2.png

จากนั้นได้นำไปสู่ประเด็นการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ โดยมุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบหลัก ได้แก่ โปรเจกต์ ความหลงใหล การเล่น และการมีส่วนร่วมกับเพื่อนๆ ซึ่งเขาสนับสนุนวงจรของการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ที่เกี่ยวข้องกับการจินตนาการ การไตร่ตรอง การแบ่งปัน และการทำซ้ำ รวมถึงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้แนวคิด “Constructionism” กับชีวิตในวัยผู้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการประยุกต์ใช้การเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การเขียนโปรแกรม การออกแบบและการจัดการผลิตภัณฑ์ เป็นต้น


นอกจากนี้มีการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันให้กำหนดเป้าหมายและแนะนำการปฏิบัติตามแนวทางการพิสูจน์แนวคิด (Proof-of-Concept) และเรียนรู้โดยการแบ่งปันความก้าวหน้าและข้อมูลเชิงลึกแบบสาธารณะ รวมถึงได้แนะนำให้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง หมั่นตรวจสอบเป้าหมาย และรักษาสมดุลระหว่างความท้าทายและความสนุกสนาน โดยแนะนำให้ยึดหลักการ "มุ่งไปตามความสนุก" และสร้างโครงการที่จุดประกายความสนใจให้ได้


workshop1-3.png

ปิดท้าย Session อย่างสมบูรณ์ด้วย Workshop สั้นๆ ที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมได้พิจารณาถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการเรียนรู้ สิ่งที่พวกเขารู้อยู่แล้ว และวิธีที่พวกเขากำลังเรียนรู้ ซึ่งโดยสรุปเป็นการส่งเสริมแนวทางการเรียนรู้แบบองค์รวมและให้ความสำคัญกับความสนุกสนาน โดยมุ่งเน้นความสำคัญของการมีส่วนร่วมของแต่ละคนและได้ลงมือปฏิบัติจริงในกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักพัฒนาได้นำแนวคิดการเรียนรู้ดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม


Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept