milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
02 กุมภาพันธ์ 2566
ภาษาไทย

Fractional NFT (F-NFT) คืออะไร?

ในช่วงของตลาดหมีที่ผ่านมา Nonfungible Tokens หรือ NFTs ก็ได้รับผลกระทบมากเช่นกัน แต่เป็นช่วง

เวลาที่นักพัฒนาหรือผู้นำบางกลุ่มได้ใช้เวลาของภาวะตลาดขาลงนี้เพื่อสร้างและพัฒนาคอนเซปต์ใหม่ๆ จากเทคโนโลยีเหล่านี้

โดย Fractional NFTs เป็นอีกคอนเซปต์ใหม่ที่ได้รับความสนใจและมีการพัฒนาในช่วงระยะเวลาของ Crypto Winter เนื่องจากมีความสามารถช่วยให้นักลงทุนสามารถครอบครอง Token ร่วมกันได้หลายคนและคุณสมบัติอื่นๆ ซึ่งครั้งนี้ SCB 10X ขอพาไปทำความรู้จักกับ Fractional NFT หรือ F-NFT ให้มากขึ้นกันในบทความนี้

Nftt_1200X800.jpg

Fractional NFT (F-NFT) คืออะไร?

Fractional NFT (F-NFT) หมายถึงชุดของ NFT ที่มีการแปลงและแบ่งส่วนสิทธิ์การถือครอง ด้วยคอนเซปต์ “Fractional Ownership” ช่วยให้สามารถแบ่ง NFT ออกเป็นหลายส่วนและทำให้ผู้ใช้หรือนักลงทุนมีโอกาสได้ถือครองสินทรัพย์มากขึ้น โดย Fractional NFT แตกต่างกับ NFTs ทั่วไปตรงที่ใช้ Smart Contracts ในการแยกส่วนโทเคนออกตามจำนวนที่กำหนดไว้โดยผู้ถือครองหรือองค์กรที่ออกสินทรัพย์ รวมไปถึงการกำหนดราคาขั้นต่ำ

Fractional NFTs “ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง” ให้กับตลาด เนื่องจากสามารถกระจายการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ NFTs ขนาดใหญ่และมีราคาสูงไปยังผู้ใช้อื่นๆ ได้หลากหลายและมีราคาที่ลดลง ซึ่งทำให้กลุ่มของนักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่แยกส่วนออกมาจากสินทรัพย์ขนาดใหญ่กว่าและราคาสูงมากได้ หมายความว่าในขณะเดียวกันเจ้าของ NFT ก็สามารถกระจายขายสินทรัพย์บางส่วนเพื่อรับเงินคริปโตแต่ยังคงรักษาสิทธิ์ในการถือครองส่วนใหญ่

ส่วนในแง่ของการลงทุนสามารถสรุปโดยรวมได้ว่า Fractional NFTs ช่วยเพิ่มโอกาสให้นักลงทุนที่สนใจสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ขนาดใหญ่และราคาสูงมากได้โดยที่ไม่ต้องซื้อทั้งหมด แต่มูลค่าก็ย่อมมีความผันผวนและไม่สามารถคาดเดาได้ ซึ่งนักลงทุนต้องยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและเทรดด้วยความระมัดระวัง


Fractional NFTs ช่วยสร้างโอกาสการเข้าถึงสินทรัพย์

ข้อดีที่โดดเด่นของ Fractional NFTs ทำให้เกิดกรณีการใช้งานและเทรนด์ที่ได้รับความสนใจมาก คือการเข้าถึง (Accessibility) เนื่องจาก NFT หรือสินทรัพย์ที่แปลงและแบ่งส่วนมีราคาที่ต่ำลงจากเดิมและทำให้เป็นเจ้าของร่วมกันได้หลายคน จึงช่วยลดอุปสรรคในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่นักลงทุนหรือผู้ที่สนใจต้องการ

“ความเป็นเจ้าของร่วมกัน” ของ Fractional NFTs ช่วยให้กลุ่มของนักลงทุนสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ที่เดิมทีเข้าถึงได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น การถือครอง “อสังหาริมทรัพย์” หรืองานศิลปะบางอย่างมีข้อกำหนดเฉพาะทั้งมูลค่าสุทธิหรือข้อกำหนดด้านกฎหมายที่ให้นักลงทุนต้องปฏิบัติตาม แต่ Fractional NFTs สามารถให้ผ่านอุปสรรคนี้ได้ นอกจากนี้ ข้อดีของการเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมีส่วนช่วยดึงดูดให้ผู้คนสนใจเข้ามาสู่โลก Blockchain หรือ NFT มากขึ้นอีกด้วย 

ข้อดีของ F-NFT นอกเหนือจากช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดและลดอุปสรรคในการเข้าถึงสินทรัพย์ ก็ยังเป็นอีกวิธีที่เจ้าของ NFT ที่ได้ถูกแบ่งส่วนจะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมผู้ดูแล (Curator Fee) จาก NFT Marketplace ที่พวกเขาเลือก โดยเจ้าของ NFT สามารถกำหนดและอัปเดตจำนวนค่าธรรมเนียมนี้ได้ 


กรณีใช้งานที่เกิดขึ้นของ Fractional NFTs

กรณีการใช้งานยอดนิยมสำหรับ Fractional NFTs คือ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีเทคโนโลยีพื้นอย่าง Blockchain ช่วยสร้างความโปร่งใส ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อมูลของเจ้าของหรือผู้ซื้อก่อนหน้าและตรวจสอบกิจกรรมการลงทุนผ่าน Blockchain Explorer (เครื่องมือตรวจสอบ Block)

Fractional NFT มีศักยภาพสำหรับช่วยบุคคลในการโอนกรรมสิทธิ์ของอสังหาริมทรัพย์ โดยที่ข้อมูลเก็บบันทึกอยู่บน Blockchain ซึ่งสามารถถ่ายโอนข้อมูลได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยเนื่องจากไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การเป็นเจ้าของ Fractional NFT ที่นำมาใช้กับสินทรัพย์ของโลกความจริง ช่วยให้นักลงทุนสามารถถอนหรือนำเงิน Crypto ใช้จ่ายได้โดยที่ไม่ต้องออกจากระบบนิเวศ DeFi ทั้งหมด และนอกจากนี้ ถึงแม้ว่าความนิยมในการใช้ Fractional NFT จะมุ่งเน้นไปทีอสังหาริมทรัพย์ แต่ก็ยังพบว่าความน่าสนใจมากกับการนำมาใช้กับสินค้าต่างๆ เช่นกัน เช่น ภาพวาด นาฬิกา ไปจนถึงเรือหรือเครื่องบน และอื่นๆ อีกมากมาย

อีกกรณีการใช้งานที่ได้รับความสนใจสำหรับ Fractional NFT คือ การเล่นเกม “Play-to-Earn” ที่ F-NFT ช่วยให้ผู้เล่นหลายคนสามารถซื้อสินทรัพย์ในเกมที่มีราคาแพงร่วมกันได้ เนื่องจาก NFTs ภายในเกมสามารถมีราคาที่สูงมากตามความต้องการที่มาก และการทำให้ผู้เล่นสามารถแบ่งกันจ่ายก็จะช่วยให้ครอบครองและใช้สินทรัพย์ที่ต้องการเช่นเดียวกันได้ง่ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เกม Axie Infinity ที่ได้มีการทดลองคอนเซปต์ของ F-NFT โดยการแบ่งขาย Axie NFTs ที่หายาก


ความท้าทายในการนำไปใช้ในวงกว้าง

ถึงแม้ว่า Fractional NFTs จะมีข้อดีหลายประการโดยเฉพาะช่วยให้การลงทุนง่ายขึ้น แต่สภาวะของตลาดก็เป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อการพัฒนาและการนำไปใช้ในวงกว้างของ F-NFT

เมื่อพิจารณาจากตลาดในช่วงที่ผ่านมาอาจทำให้ได้เห็นครีเอเตอร์และ Marketplace เกิดการใช้งานและได้รับความนิยมมากขึ้น และสามารถคาดการณ์ได้ว่า F-NFT สามารถเติบโตต่อไปได้อีกมาก แต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาวะของตลาดในอนาคต

นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลและผู้ออกกฎหมาย อาจชะลอการนำไปใช้ในวงกว้าง เนื่องจาก F-NFT ทำให้ผู้คนเป็นเจ้าของในส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ได้ จึงสามารถจัดประเภทได้ว่าเป็นหุ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) 

และอย่างที่หลายท่านและผู้นำในโลกคริปโตต่างทราบกันว่ากฎหมายปัจจุบันยังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของ F-NFT ที่ใช้ในการเป็นเจ้าของส่วนแบ่งของสินทรัพย์ที่จับต้องได้ (Physical Assets) ซึ่งทั้งผู้ใช้และโปรเจกต์ต่างๆ พบกับช่วงเวลาที่ยากลำบากกับการพิจารณาหรือเฝ้ารอเวลาที่ SEC หรือหน่วยงานอื่นๆ จะจัดการเกี่ยวกับสิทธิ์ในการถือครอง F-NFT อย่างไรต่อไป ดังนั้น ปัจจุบันการเป็นเจ้าของ F-NFT จึงสามารถใช้ได้ในบางพื้นที่ที่มีกฎหมายรองรับเท่านั้น


สรุป

Fractional NFT หรือ F-NFT เป็นวิธีการแปลงและแบ่งส่วนสินทรัพย์ในรูปแบบโทเคนที่ทำให้สิทธิ์ถือครอง NFT เปิดกว้างให้กับคนจำนวนมากสามารถเป็นเจ้าของร่วมกัน และสร้างโอกาสให้ผู้ที่สนใจและนักลงทุนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นเนื่องจากราคาลดลงมาจาก NFT เดิมที่มีราคาสูงกว่ามาก รวมถึงช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด โดยรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ จะขึ้นอยู่กับเจ้าของสินทรัพย์เป็นผู้กำหนด และผู้ลงทุนต้องศึกษาให้เข้าใจและระมัดระวังความเสี่ยงจากการลงทุน อย่างไรก็ตาม F-NFT ยังมีความท้าทายที่ต้องปรับปรุงอีกหลายประการเพื่อการนำไปใช้ในวงกว้าง ซึ่งต้องติดตามต่อไปทั้งในเรื่องของสภาวะตลาดไปจนถึงการกำกับดูแลที่ต้องทำงานควบคู่กันไป

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept