milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
trending
22 ธันวาคม 2566
ภาษาไทย

อัปเดตนวัตกรรม Decentralized Exchange ไปกับแพลตฟอร์ม “Curve”

เจาะลึกนวัตกรรม Decentralized Exchange ที่อัปเดตในงาน REDeFiNE TOMORROW 2023 โดย Michael Egorov, CEO & Co-founder of Curve Protocol และ Matthew Liu, Co-founder of SynFutures ที่มาร่วมสนทนากันในหัวข้อ Curve & The Evolution of Decentralized Exchanges ซึ่งมุ่งเน้นเกี่ยวกับนวัตกรรม วิวัฒนาการและการพัฒนาในอนาคตของแพลตฟอร์ม Curve

Article1JUL_1200X800.jpg

รู้จัก “Curve” แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบ Decentralized ที่สำคัญของวงการเน้นแลกเปลี่ยน Stablecoin 


Curve เป็นแพลตฟอร์ม Decentralize Exchange ที่มุ่งเน้นในการแลกเปลี่ยน Stablecoin ซึ่ง
Egorov ก็ได้กล่าวถึงว่าเริ่มแรก Curve
เป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนที่เน้นเฉพาะ Stablecoin ซึ่งภายหลังมีการขยับขยายและประยุกต์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency กับ Stablecoin ด้วยแรงบันดาลใจจากประสบการณ์และพบ Pain Point ที่ควรได้รับการแก้ไข เพื่อให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน Stablecoin ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นำไปสู่การพัฒนาอัลกอริธึม “StableSwap” ที่ได้รับความนิยม

“CRVUSD” เป็น Stablecoin ของ Curve ที่มีคุณสมบัติหลักสองประการ ได้แก่ “กลไกการชำระบัญชี” (Liquidation) แบบใหม่ที่ช่วยลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด โดย Liquidation หรือการชำระบัญชีที่เป็นคุณลักษณะเฉพาะของ CRVUSD คือแทนที่ผู้ใช้จะต้องชำระหลักประกันที่ใกล้เคียงกับราคาที่ต้องชำระ แต่ด้วยกลไกสร้างตลาดอัตโนมัติ (Automated Market Maker: AMM) ของ Curve ช่วยให้มีสภาพคล่องระหว่างหลักประกันกับ Stablecoin จึงสามารถหลีกเลี่ยงการเรียกเงินประกันและช่วยให้ Leverage ได้ปลอดภัยยิ่งขึ้น และประการที่สอง คือกลไก “Peg Keepers” ที่ช่วยรักษามูลค่าของ Stablecoin โดยทำให้โทเคน Minting และ Burning ได้ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง

นอกจากนี้ Egorov ได้อธิบายถึงมูลค่าของ CRVUSD ที่ถูกตรึงอยู่กับ Stablecoin หลายตัว ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการ Depegging ของ Stablecoin แบบเดี่ยว และกลไกนี้ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพโดยรวมให้กับ Stablecoin

“Curve War” กระแสดังบนโลก DeFi 

Curve War ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างโปรโตคอล DeFi ต่างๆ เพื่อรับส่วนแบ่งของสภาพคล่องมหาศาลในระบบนิเวศของ Curve เป็นอีกเทรนด์ดังที่ได้รับการจับตามองในโลก DeFi ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง Egorov ให้ความเห็นว่า Curve War เป็นการต่อสู้เพื่ออำนาจในการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับกลยุทธ์อย่างการขุดสภาพคล่องและการรับค่าตอบแทนที่น่าดึงดูดจาก Pool ต่างๆ ซึ่งโปรเจกต์ต่างๆ ที่มี CRVUSD ใน Pool ต่างก็ได้รับผลกระทบที่น่าสนใจและเป็นไปในทางที่สร้างสรรค์ การตรึง CRVUSD ไว้กับโปรเจกต์นอกเหนือจากการรับรางวัลเป็นโทเคน ยังนำไปใช้ในกลไกอื่นๆ อย่างเช่นใช้ในการโหวตออกเสียงด้วยโทเคน veCRV และเพื่อการผลักดันกระบวนการผลิต CRVUSD ด้วยการค้ำประกันสภาพคล่องของ Curve Pool

ภาพรวมของ Decentralized Exchange หรือ DeFi ในช่วง Crypto Winter 

ภาพรวมความเคลื่อนไหวของ DEX ในมุมมองของ Egorov ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับภูมิทัศน์ของ DeFi โดยเล็งเห็นถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการแลกเปลี่ยน Stablecoin, การ Stake บน Ethereum และเกิดการนำอนุพันธ์ที่ Staking ไปบูรณาการกับหลากหลายแพลตฟอร์ม รวมถึงเห็นการผลักดันในตลาด FOREX ที่คาดว่าน่าจะเติบโตต่อไปได้เนื่องจากมี Stablecoin ที่หลากหลายขึ้น นอกจากนี้ เขาได้ให้ความสำคัญถึงความจำเป็นที่หน่วยงานกำกับดูแลต้องมีความเข้าใจลักษณะเฉพาะของ DeFi

กฎระเบียบ (Regulation) จะส่งผลกับ DeFi อย่างไรต่อไป

ในด้านกฎระเบียบเป็นประเด็นที่ Egorov เน้นย้ำถึงความสำคัญในการสร้างกฎที่เหมาะสมและสามารถรองรับคุณลักษณะเฉพาะและความท้าทายของโลก DeFi ได้เหมาะสมที่สุด ซึ่งในความเห็นของเขาคิดว่าผู้คนคาดหวังวิวัฒนาการของกฎระเบียบใน DeFi สูงเกินไป และเขาคิดว่าไม่ควรรีบร้อนเนื่องจากหน่วยงานกำกับดูแลส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับ DeFi อย่างแท้จริงและเกือบสั่งห้ามในสิ่งที่เขายังไม่เข้าใจ และเขาก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับกฎต่างๆ จากหน่วยงานกำกับดูแลที่ชัดเจนในเร็วๆ นี้ เพราะ DeFi ค่อนข้างมีความแตกต่างกับการเงินแบบดั้งเดิมค่อนข้างมากจึงต้องอาศัยระยะเวลาทำความเข้าใจ อย่างเช่นลักษณะที่ผู้ใช้ถือสินทรัพย์ด้วยตนเอง (Non-Custodial) ซึ่งแตกต่างจากโลกการเงินเก่าที่ต้องอาศัยหน่วยงานดูแลสินทรัพย์แบบรวมศูนย์ หรือ Custodial กำกับดูแล สำหรับ Liu ก็เห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันที่หน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ ยังคงต้องอาศัยเวลาในการทำความเข้าใจแนวคิดใหม่ๆ และนวัตกรรมใน DeFi จากนั้นจึงสามารถร่างกฎระเบียบที่มีความชัดเจนและเป็นไปในทางบวก รวมถึงเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบของผู้นำโปรเจกต์แบบพวกเขาที่ต้องให้ความรู้อย่างเช่นให้เห็นถึงข้อดีของการกระจายศูนย์ และสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลเหล่านี้

ภาพรวมอนาคตของ Curve ในพื้นที่ DEX
 

Egorob แจ้งว่าค่อนข้างแน่นอนว่าจะมีการขยายตัวของ Curve และมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพอัลกอริธึมการแลกเปลี่ยน และขยายการสำรวจไปในพื้นที่ Future และอนุพันธ์ (Derivatives) ภายในระบบนิเวศของ DeFi โดย Egorov ทราบถึงศักยภาพของการเติบโตในพื้นที่เหล่านี้ รวมถึงมุ่งเน้นความสำคัญของการถ่ายทอดประโยชน์ของ DeFi ให้กับหน่วยงานกำกับดูแลและผู้มีเกี่ยวข้อง


รับชมทั้งหมดที่ Youtube:
Curve & The Evolution of Decentralized Exchanges: Landscape, Trends and Emerging Innovations

บทความนี้สรุปจาก Virtual conference ที่จัดขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2023

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept