milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
23 สิงหาคม 2566
ภาษาไทย

ปลดล็อกความสามารถการทำงานร่วมกันของ Blockchain ในแบบ Axelar

บทความนี้ได้นำข้อมูลที่เป็นอีกตัวอย่างสำคัญของแพลตฟอร์มที่มีความพยายามเป็นสะพานเชื่อมให้เกิดระบบนิเวศที่มี Blockchain หลายเครือข่ายสามารถทำงานร่วมกัน (MultiChain) ซึ่งเป็นอีกประเด็นสำคัญจากงาน REDeFiNE TOMORROW 2023 กับ Session ที่มี Sergey Gorbunov, CEO & Co-founder, Axelar และ Travis Scher, Co-founder & Managing Partner, North Island Ventures ร่วมแชร์ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความสามารถ ความแตกต่าง กรณีการใช้งาน และประโยชน์ที่เกิดจาก “Axelar” ในการสร้างนวัตกรรม Blockchain ในวงกว้าง 

Article5MAY_1200X800.jpg

รู้จัก Axelar เครื่องมือในการโต้ตอบสื่อสารแบบกระจายศูนย์เพื่อเชื่อมต่อระบบนิเวศ Blockchain ที่แตกต่างกัน

Axelar มีเป้าหมายเพื่อให้การทำงานร่วมกัน (Interoperability) ระหว่าง Blockchain มีความปลอดภัยและราบรื่น สร้างการเชื่อมต่อเครือข่าย Layer 1 และ Layer 2 หลายเครือข่ายที่แตกต่างกัน โดยยังคงอำนวยความสะดวกและให้ประสบการณ์ Blockchain สำหรับนักพัฒนาและผู้ใช้ทั่วไปไว้ในหนึ่งเดียว

ซึ่ง Gorbunov เชื่อว่าการที่ระบบนิเวศจะยังคงเติบโตต่อไปได้แต่ต้องอาศัยการทำงานร่วมกัน และสิ่งสำคัญที่เข้าเน้นย้ำคือการทำให้แต่ละระบบนิเวศสามารถสร้างนวัตกรรมได้อย่างสมบูรณ์ต่อไปในขณะที่กำลังเชื่อมต่อกับ Blockchain ระบบนิเวศอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่ Axelar นำมา นั่นคือความสามารถในการเชื่อมต่อ Blockchain ที่แตกต่างกันหลายองค์ประกอบ เช่น ภาษาโปรแกรมที่แตกต่างกัน ให้สามารถทำงานร่วมกันได้


Axelar เป็นมากกว่าสะพานเชื่อมระหว่างเครือข่าย 

Axelar มีความแตกต่างกันกับสะพานเชื่อมข้ามเครือข่าย Blockchain แบบดั้งเดิม ด้วยการให้ความปลอดภัยผ่านกลไก Proof-of-Stake และชุดตรวจสอบแบบกระจายศูนย์ ซึ่ง Axalar ให้บริการโซลูชันเพื่อการทำงานร่วมกันที่นอกเหนือจากการโอนย้ายสินทรัพย์ แต่เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถทำให้ระบบนิเวศหนึ่งสามารถสื่อสารกับอีกระบบนิเวศหนึ่งได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกันได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ นั่นหมายความว่าผู้ใช้สามารถทำได้มากกว่าการโอนย้ายโทเคน เช่น การแลกเปลี่ยน NFT หรือเพื่อการกู้ยืม และ Swap โทเคน เนื่องจาก Axelar มีระบบที่ใช้การเรียกสัญญาที่สร้างจาก Smart Contract ของเครือข่ายหนึ่งไปยัง Smart Contract อีกเครือข่ายหนึ่ง และที่สำคัญคือทำให้ผู้ใช้ทำกิจกรรมข้ามเครือข่ายได้ปลอดภัยมากกว่าสะพานเชื่อมแบบดั้งเดิมหรือ Token Bridge ทั่วไป


ทำไมกลไก General Message Passing จึงสำคัญ

จุดเด่นของ Axelar ที่มีคุณสมบัติเรียกใช้สัญญาและส่งข้อความข้ามเครือข่ายเพื่อทำให้ฟังก์ชันที่ซับซ้อนสามารถใช้งานข้ามเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า General Message Passing (GMP) โดยคุณสมบัติการส่งข้อความระหว่างกันผ่านเครือข่ายนี้เป็นรูปแบบใหม่ของการทำงานร่วมกันที่ทำให้ฟังก์ชันที่ซับซ้อนสามารถใช้งานข้ามเครือข่ายได้โดยอัตโนมัติ ยกตัวอย่างเช่น จากเดิมทีที่การแลกเปลี่ยนโทเคนข้ามเครือข่ายต้องมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น ต้องผ่านการ Wrap หรือ Swap ที่เสียค่าดำเนินธุรกรรมสูง แต่ด้วย GMP สามารถช่วยให้กระบวนการเหล่านี้เป็นไปแบบอัตโนมัติเพียงป้อนคำสั่งที่ Axelar 


สิ่งที่ทำให้ Axelar แตกต่างจากสะพานเชื่อมทั่วไป

Axelar สร้างความแตกต่างด้วยรูปแบบความปลอดภัยและฟังก์ชันการทำงานที่แม่นยำและมีความหลากหลาย โดยเป็นโซลูชันการทำงานร่วมกันแบบกระจายศูนย์หนึ่งเดียวที่ใช้กลไก PoS ข้ามระบบนิเวศได้หลายสิบแห่ง 

Axelar นำเสนอโครงสร้างพื้นฐาน คือ Blockchain ที่ตั้งโปรแกรมได้เพื่อให้สามารถออกแบบตัวเชื่อมต่อที่กำหนดได้เอง นั่นหมายความว่าทำให้ตั้งโปรแกรมได้กว้างมากและยังสามารถทำงานร่วมกันได้ จึงสร้างกรณีการใช้งานใหม่ๆ หรือบริการที่ไม่เหมือนใคร

ปัจจุบันมีโปรโตคอลหลากหลายประเภทกำลังสร้างบน Axelar ยกตัวอย่างประเภท Cross-Chain Swap ที่เป็นกรณีการใช้งานที่เรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงต้องมีความพยายามมุ่งเน้นให้โครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างถูกต้องที่สุด เนื่องจากการล่มสลายของแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ต่างๆ ที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสำคัญ 

Gorbunov มีความคิดเห็นว่าว่าแนวคิดเกี่ยวกับการนอกจากนี้ยังมีแพลตฟอร์มสำหรับแลกเปลี่ยนและกู้ยืมแบบกระจายศูนย์ ไปจนถึง Cross-Chain NFTs ซึ่งเป้าหมายคือการสร้างประสบการณ์ของผู้ใช้และทำให้แอปพลิเคชันต่างๆ สามารถใช้งานได้กับหลากหลายเครือข่าย


แนวคิด Cross-Chain ที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อในอนาคต


จัดเก็บข้อมูลดิจิทัลมีความน่าสนใจเพราะว่าแพลตฟอร์มสำหรับจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลที่มีอยู่หลายแห่งปัจจุบันมีค่าบริการที่สูงมาก ดังนั้นการนำการจัดเก็บไฟล์ดิจิทัลไปพัฒนาแบบ Cross-Chain สามารถเป็นวิธีการที่ดีที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงและสะดวกต่อการใช้งาน

ทั้งนี้หัวใจสำคัญ คือการรวมเครือข่ายที่มีคุณสมบัติแตกต่างกันจะสามารถเพิ่มความสามารถของ UX และประสิทธิภาพด้านอื่นๆ ได้ 

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดการผสานรวมหรือใช้ประโยชน์จาก AI ซึ่งกำลังเป็นที่ได้รับความนิยมและคาดว่าจะเป็นแนวคิดที่จะถูกนำไปใช้ทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะยาว ตัวอย่างเช่นนำมาใช้ทำนายข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายหรือ Smart Contract และความเคลื่อนไหวของสภาพคล่อง


สิ่งที่ได้นอกเหนือจากความพยายามในการปรับขยาย (Scaling) เพื่อสร้าง Multichain

นอกเหนือจากสร้างระบบนิเวศแบบ Multichain ซึ่งนับว่าเป็นการปรับขยายขนาดและด้วยความพยายามเพิ่มความสามารถในการทำงานร่วมกัน ซึ่งความพยายามนี้ยังทำให้เกิดนวัตกรรมด้วยการให้แต่ละเครือข่ายสามารถพัฒนาได้อย่างอิสระในรูปแบบของตนขณะที่กำลังเชื่อมต่อกัน ซึ่งเป็นเป้าหมาย Axelar ที่มุ่งส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานแบบเปิดที่ช่วยให้นักพัฒนามีอิสระในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ซึ่ง Gorbunov คิดว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องให้เกิดขึ้น


ที่ผ่านมาสะพานเชื่อมถูกโจมตีและเกิดความเสียหายมหาศาล Axelar รับมือกับความเสี่ยงนี้อย่างไร?

จากเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่ผ่านมา อย่างการแฮ็กที่เกิดขึ้นมากมายบนสะพานเชื่อมและทำให้มีการสูญเสียเงินเป็นจำนวนมหาศาล ทาง Axelar ลดความเสี่ยงและให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยโดยแบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือการออกแบบที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงขั้นตอนทางวิศวกรรมที่เป็นส่วนเสริมของแอปพลิเคชัน และที่สำคัญคือ General Message Passing โซลูชันที่เป็นพื้นที่ที่ช่วยให้สร้างแอปพลิเคชันได้อย่างปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ทั้งด้านการรักษาความปลอดภัย การกระจายศูนย์ และการทำงานร่วมกันล้วนมีความสำคัญต่อการเชื่อมต่อ เติบโต และปรับขยายขนาดระบบนิเวศแบบ MultiChain ที่กำลังพัฒนาทั้งสิ้น


รับชมทั้งหมดย้อนหลังได้ที่ Youtube: https://youtu.be/VV5ZLrtLQQ0

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept