milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
trending
04 กรกฎาคม 2567
ภาษาไทย

สำรวจการเติบโตของ DeFi กับ “Bloxroute”(REDeFiNE TOMORROW 2024)

สรุปประเด็นสำคัญจากบทสนทนาระหว่าง Uri Klarman, CEO & Co-founder ของ Bloxroute Labs กับ Sunny He, Partner จาก HashKey Capital ที่พูดคุยถึงความเคลื่อนไหวของ DeFi กับบทบาทของ Bloxroute ในงาน REDeFiNE TOMORROW 2024


Redefine3Jun_1200x800.jpg


Bloxroute หัวใจสำคัญของความเร็วใน DeFi

 • Bloxroute ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 โดยเป็นบริษัทที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเผยแพร่ธุรกรรมและบล็อกด้วยความเร็วสูง โดยใช้เวลาน้อยกว่า 140 มิลลิวินาที ซึ่งถือว่าเร็วมาก  

 • บริษัทได้ถูกริเริ่มมาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของ Uri Klarman ที่มหาวิทยาลัย Northwestern


DeFi เปลี่ยนโฉมระบบการเงินโลก

 • DeFi ช่วยให้ระบบการเงินมีความโปร่งใส มีความเป็นสากล และครอบคลุมมากขึ้น ต่างจากระบบการเงินแบบดั้งเดิม (CeFi) 

 • DeFi กำจัดอุปสรรคและเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ 

 • การเปลี่ยนแปลงจากระบบการโอนเงินแบบง่ายๆ ของ Bitcoin มาสู่โปรแกรมที่ทำงานได้ซับซ้อนของ DeFi ถือเป็นก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่ และเปิดประตูสู่ความคิดสร้างสรรค์

 • การเปลี่ยนแปลงจากการโอนเป็นสร้างคำสั่งต่างๆ ได้นี้ทำให้ Blockchain กลายเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำ จึงทำให้สามารถสร้างโปรแกรมทางการเงินแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Financial Programs) ขึ้นมา และกลายเป็นหัวใจสำคัญของระบบ DeFi


Bloxroute เติบโตไปกับ DeFi

เมื่อ DeFi เฟื่องฟูในปี 2020 ที่ความต้องการการไหลเวียนข้อมูลที่รวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่ง Bloxroute อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการนี้ บริษัทเติบโตอย่างรวดเร็วและควบคุมส่วนแบ่งตลาด DeFi ที่สำคัญ

 • ช่วงที่ DeFi เฟื่องฟูในปี 2020 ผู้คนต้องการติดตามธุรกรรม ราคา และสถานะของธุรกรรมของตัวเอง ส่งผลให้ความสามารถในการรับและส่งข้อมูลอย่างรวดเร็วกลายเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างยิ่ง ซึ่ง Bloxroute สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้เป็นอย่างดี

 • ส่งผลให้ Bloxroute เติบโตอย่างรวดเร็ว มีส่วนแบ่งการตลาด DeFi ถึง 40% จากกลุ่มผู้ใช้งานรายใหญ่


จาก 0 ถึง 10 ล้านดอลลาร์ ARR!

Bloxroute เติบโตอย่างรวดเร็ว จากบริษัทที่ไม่มีรายได้ กลายเป็นบริษัทที่มีรายได้ประจำปี (Annual Recurring Revenue: ARR) สูงถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในระยะเวลาเพียง 5 ไตรมาส โดย 40% ของปริมาณการซื้อขาย DeFi ทั้งหมดจากเทรดเดอร์รายใหญ่ต่างเลือกใช้บริการของ Bloxroute

 

MEV อุปสรรคสำคัญของ DeFi

 

 • MEV (Miner Extractable Value) คือการที่ผู้ขุด (Miner) สามารถแสวงหาผลประโยชน์จากผู้ใช้ที่ทำธุรกรรมผิดพลาด

 • ปัญหาของ MEV เกิดจากการซื้อขายแบบตัดหน้า (Front-running) และ แทรกแซงธุรกรรม (Sandwiching) ซึ่งผู้เล่นคนหนึ่งสามารถแทรกแซงธุรกรรมของอีกคนได้ ไม่ได้เพราะเขาต้องการเทรดเร็วกว่า แต่เนื่องจากเขาเห็นธุรกรรมของอีกฝ่ายและนำข้อมูลนั้นไปใช้ประโยชน์

 • Bloxroute มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานี้ด้วยการสร้าง MEV Relays ซึ่งเป็นระบบช่วยเหลือผู้ใช้งาน เป็นตัวกลางที่เชื่อถือได้

 • Bloxroute กำลังพัฒนาโซลูชันบน Solana เพื่อกระตุ้นให้ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง (​Validators) ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แทนที่จะใช้กลวิธีการแย่งทางหรือซื้อขายตัดหน้าเพื่อหากำไร มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแรงจูงใจระยะสั้นที่เป็นสาเหตุของ MEV โดยตรง 


ผลักดัน DeFi แข่งขันกับ CeFi อย่างจริงจัง

 • เป้าหมายสำคัญของง Uri คือการผลักดันให้ DeFi สามารถแข่งขันกับระบบการเงินแบบดั้งเดิม (CeFi: Centralized Finance) ได้อย่างจริงจัง

 • เขาเชื่อว่า DeFi ต้องการโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ไม่ใช่แค่โซลูชันแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

 • แม้ว่าแนวคิดอย่าง “Intents” (ที่ผู้ใช้ระบุเป้าหมาย) อาจดูมีประโยชน์ แต่ Uri ชี้ให้เห็นว่าอาจไม่เพียงพอที่จะเทียบเท่ากับประสิทธิภาพของตลาดหลัก เช่น Nasdaq หรือ NYSE

 • เขามองว่าแนวคิด Intents และ RFQs มีข้อจำกัดในการนำมาใช้กับ DeFi เพราะจะทำให้ผู้ใช้ไม่ได้รับราคาที่ดีที่สุด Uri มองหาแนวทางอื่นๆ ที่จะช่วยให้ DeFi สามารถแข่งขันกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

สรุป 

Uri และทีม Bloxroute มุ่งมั่นที่จะเชื่อมช่องว่างระหว่างแรงจูงใจระยะสั้นและระยะยาว พวกเขาตั้งใจที่จะนำความโปร่งใสและประสิทธิภาพมาสู่ระบบ DeFi โดยมุ่งแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น ความเร็ว และ MEV และการสร้างกลไกที่เป็นธรรมสำหรับผู้ตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อสร้างระบบการเงินที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันกับระบบการเงินแบบดั้งเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

รับชมที่ Youtube: https://youtu.be/SuLXiKhxEWQ?si=-cg-Y9l-XWu4j943 

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept