milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
trending
06 พฤศจิกายน 2566
ภาษาไทย

‘วาฬ’ ในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร? และสามารถติดตามวาฬเหล่านี้ได้อย่างไร?

ในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล ‘วาฬ’ หรือผู้ถือสินทรัพย์รายใหญ่มักเข้ามาเกี่ยวข้องกับความผันผวนในระดับสูงของตลาด และนักเทรดหรือนักลงทุนมักจับตาดูพวกเขาอย่างใกล้ชิด เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในการลงทุนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่การติดตามวาฬด้วยตนเองมีอุปสรรคและใช้เวลาค่อนข้างมาก จึงเป็นที่มาของเครื่องมือช่วยติดตามความเคลื่อนไหวของวาฬ

Article3FEB_1200X800.jpg

วาฬหรือเจ้ามือในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลคืออะไร 

‘Whale’ หรือ ‘วาฬ’ ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล หมายถึงผู้ที่ถือสินทรัพย์หรือเหรียญไว้จำนวนมากและอาจเป็นบุคคลหรือองค์กรรายใหญ่ โดยส่วนใหญ่วาฬจะเริ่มสะสมสินทรัพย์ด้วยการลงทุนตั้งแต่ในช่วงแรกเริ่ม และการขุด หรือวิธีการอื่นๆ ซึ่งการซื้อขายของพวกเขาส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงและความผันผวนราคาของสินทรัพย์ในตลาด 

วาฬมักถือสินทรัพย์มากกว่า 10% ของสินทรัพย์ และสามารถเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนราคาของสินทรัพย์นั้นๆ ด้วยการมีส่วนร่วมหรือทำกิจกรรมในตลาด ดังนั้น การสังเกตพฤติกรรมของวาฬจึงมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าใจพฤติกรรมของตลาดได้มากยิ่งขึ้น และรู้เท่าทันความเคลื่อนไหวของตลาดได้ทันท่วงที

ในตลาดแบบดั้งเดิม เมื่อผู้เล่นรายใหญ่ แบรนด์ หรือกองทุนบริหารความเสี่ยงเปิดเผยการครอบครองสินทรัพย์ใดๆ ราคาของสินทรัพย์นั้นก็จะพุ่งสูงขึ้น ในทางกลับกันเมื่อผู้เล่นรายใหญ่เหล่านี้ทำการขายสินทรัพย์ตลาดก็มักเคลื่อนไหวด้วยการขายหรือไปในทิศทางเดียวกัน

สำหรับในตลาด Cryptocurrency และ NFTs ทุกธุรกรรมจะเกิดขึ้นแบบ On-Chain ด้วยเทคโนโลยี Blockchain ที่ช่วยสร้างความโปร่งใส จึงทำให้เราสามารถติดตามธุรกรรมที่ดำเนินการของกระเป๋าเงินดิจิทัลของวาฬ ซึ่งมีส่วนช่วยให้ทราบถึงความเป็นไปของตลาด

ลักษณะของการติดตามกิจกรรมของวาฬในโลกสินทรัพย์ดิจิทัล

อย่างที่ทราบกันดีว่าเทคโนโลยี Blockchain มีความโปร่งใส ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลง และเปิดกว้างต่อสาธารณะ จึงทำให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของวาฬได้หลากหลายวิธี เช่น สังเกตความเคลื่อนไหวของธุรกรรมที่มีจำนวนมหาศาล หรือสังเกตและติดตามความเคลื่อนไหวของผู้เล่นรายใหญ่ตามแพลตฟอร์ม Social Media ซึ่งสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์กับผู้ศึกษาและนักลงทุนได้ในระดับหนึ่ง แต่ก็ยังมีความเสี่ยงเกินไปหากนำไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อลงทุน 

อย่างไรก็ตาม การติดตามความเคลื่อนไหวของวาฬด้วยวิธีต่างๆ ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป เนื่องจากวาฬหรือผู้เล่นรายใหญ่มักจะมีกลยุทธ์ในการทำธุรกรรมไม่ให้บุคคลทั่วไปสังเกตได้เช่นกัน เช่น พยายามไม่แสดงตัวตนและไม่แสดงจำนวนสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีวิธีที่ช่วยระบุถึงศักยภาพและความเคลื่อนไหวของวาฬได้สะดวกยิ่งขึ้น คือการใช้งานเครื่องมือติดตามกิจกรรมของวาฬในโลกสกุลเงินดิจิทัล (Crypto Whale Tracking)

ทำไมการติดตามความเคลื่อนไหวของวาฬจึงสำคัญ?

การติดตามความเคลื่อนไหวของวาฬ เป็นโซลูชันที่สามารถให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับกิจกรรมของวาฬ และยังสามารถช่วยผู้ใช้ตัดสินใจในการลงทุนและซื้อ/ขาย 

นักเทรดและนักลงทุนสามารถติดตามจำนวนสินทรัพย์ที่เข้าและออกบนแพลตฟอร์มสำหรับการแลกเปลี่ยน เมื่อสินทรัพย์ถูกเคลื่อนย้ายเข้าสู่แพลตฟอร์มในจำนวนมากก็คาดการณ์ได้ว่าจะเกิดการขายและส่งผลให้ราคาต่ำลง ในทางกลับกันหากสินทรัพย์ไหลออกจากแพลตฟอร์มไปยังกระเป๋าเงิน ก็อาจคาดเดาได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของราคาที่เพิ่มขึ้นต่อไป 

เนื่องจากในช่วงที่สินทรัพย์ไหลออกจากแพลตฟอร์มเป็นในจุดสูงสุดก็จะมีอุปทานที่ลดลงซึ่งส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้น มีบ่อยครั้งที่วาฬซื้อสินทรัพย์จำนวนมากและโอนไปยังกระเป๋าเงินและส่งผลให้ราคาของสินทรัพย์นั้นๆ เป็นขาขึ้น

อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ วาฬอาจเลือกที่จะไม่รบกวนตลาดด้วยการซื้อหรือขาย แต่พวกเขาจะทำธุรกรรมแบบ Over The Counter (OTC) หรือทำธุรกรรมระหว่างสองกระเป๋าเงิน ตัวอย่างเช่น พวกเขาอาจส่ง Bitcoin ไปยังกระเป๋าเงินหนึ่งเพื่อและให้อีกกระเป๋าเงินส่งเหรียญ USD (USDC) กลับมา ส่งผลให้ขาย BTC ได้โดยที่ตลาดไม่ทันสังเกตเห็นการทำธุรกรรม

นักลงทุนสามารถเรียนรู้และสังเกตได้จากการที่กระเป๋าเงินมีการทำธุรกรรมในปริมาณสูง ซึ่งคาดการณ์ได้ว่าอาจเป็นกระเป๋าเงินของวาฬ จากนั้นสามารถติดตามการทำธุรกรรมหรือสังเกตความเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงินของวาฬเหล่านี้เพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาสินทรัพย์นั้นๆ ต่อไปได้

การติดตามวาฬสามารถใช้ได้กับตลาด NFT ได้เช่นกัน ซึ่งชุมชน NFT ส่วนใหญ่จะมีผู้ถือรายใหญ่และเป็นที่รู้จักดีในชุมชน ซึ่งการติดตามพฤติกรรมของกระเป๋าเงินของพวกเขาสามารถช่วยประกอบการตัดสินใจซื้อและขายได้อย่างทันท่วงที

ตัวอย่างเช่น นักสะสมหรือผู้ถือ NFT รายใหญ่กว้านซื้อผลงาน NFT ใดๆ ก็จะส่งผลให้ผลงานนั้นๆ มีความเชื่อมั่นสูงขึ้น และส่งผลให้ผู้ที่ติดตามซื้อตาม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงตลาดขาขึ้นของ NFT ในช่วงปี 2021

อย่างไรก็ตาม การติดตามวาฬด้วยตนเองเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากและใช้เวลานาน จึงเป็นที่มาของการนำเครื่องมือช่วยติดตามกิจกรรมของวาฬมาใช้

เครื่องมือติดตามกิจกรรมวาฬในโลกคริปโต (Crypto Whale Tracking Tool) คืออะไร?

เครื่องมือติดตามวาฬช่วยให้นักลงทุนสามารถระบุกระเป๋าเงินที่วาฬเป็นเจ้าของ และสามารถติดตามการซื้อและขายของพวกเขาโดยอาศัยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ Blockchain ซึ่งการใช้เครื่องมือติดตามกิจกรรมวาฬมีข้อดี คือช่วยให้นักลงทุนสามารถติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ของวาฬได้แบบอัตโนมัติ

โดยส่วนใหญ่นักลงทุน Crypto มักเป็นเจ้าของเหรียญมากกว่าหนึ่งสกุลเงินในพอร์ตการลงทุน และเพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของตลาดจากวาฬ พวกเขาจึงจำเป็นต้องระบุและติดตามกระเป๋าเงินของวาฬที่เขาสนใจในจำนวนมาก ซึ่งยากต่อการติดตามในระยะยาว จึงได้มีเครื่องมือวิเคราะห์และติดตามที่ช่วยให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น

เครื่องมือติดตาม (Tracking Tool) สามารถตรวจสอบผ่านเครือข่าย Blockchain ได้อย่างละเอียด และเมื่อมีธุรกรรมที่ดำเนินการจากกระเป๋าเงินของวาฬก็จะสามารถระบุตำแหน่งแบบเรียลไทม์และแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถช่วยระบุธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่ จึงช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาวาฬภายในระบบนิเวศ

เครื่องมือติดตามวาฬมาพร้อมกับความสามารถที่แตกต่างกัน บางประเภทเป็น Window ที่ดูเรียบง่ายทำงานแบบ On Top บน Blockchain และบางประเภทสามารถวิเคราะห์และสร้างแผนภูมิได้แบบหลาย Blockchain โดยบางประเภทออกแบบมาสำหรับใช้ติดตามวาฬใน Crypto เท่านั้น และบางประเภทสามารถติดตามวาฬ NFT ได้ด้วย

ลักษณะของเครื่องมือเหล่านี้มีจำนวนมากที่สามารถวิเคราะห์แบบพื้นฐานและแจ้งเตือนกิจกรรมของวาฬ และมีเครื่องมือที่สามารถเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ให้แก่ผู้ใช้งาน ตัวอย่างเช่น สร้างเพียงแค่ Feed ที่เรียบง่ายเพื่อแจ้งข้อมูล และบางแห่งเจาะเข้าไปในช่องทางต่างๆ เช่น Telegram และ Twitter เพื่อแจ้งข้อมูลให้ผู้ใช้ทราบ

ถึงแม้ว่าเราสามารถเข้าใจในทางเทคนิคได้มากเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการติดตามวาฬ แต่ข้อเท็จจริงคือไม่สามารถนำการทำธุรกรรมของวาฬมาคาดเดาปฏิกิริยาของตลาดได้ทั้งหมด ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมวาฬมีประโยชน์ แต่เป็นเพียงข้อมูลที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาของสกุลเงินดิจิทัลเท่านั้น 

สรุป

วาฬในโลก Crypto หมายถึงผู้ที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัลในจำนวนมาก ซึ่งการซื้อขายของพวกเขามีอิทธิพลต่อราคาสินทรัพย์ในตลาด

เราสามารถตามหาวาฬได้โดยสังเกตธุรกรรมที่มีขนาดใหญ่จากกระเป๋าเงินดิจิทัลของพวกเขา และติดตามการอัปเดตจากวาฬบนแพลตฟอร์ม Social Media หรือบัญชีอื่นๆ ที่ครอบคลุมกิจกรรมของวาฬหรือผู้เล่นรายใหญ่ รวมถึงปัจจุบันมีเครื่องมือสำหรับติดตามกิจกรรมของวาฬโดยเฉพาะ

ถึงแม้ว่ากิจกรรมวาฬสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ แต่การอาศัยกิจกรรมดังกล่าวเพื่อตัดสินใจซื้อ-ขายมีความเสี่ยง และสิ่งสำคัญคือควรเข้าใจว่าวาฬเหมือนกันกับนักลงทุนรายอื่น ๆ ที่สามารถตัดสินใจด้วยอารมณ์โดยไม่ต้องอาศัยการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล ดังนั้น การติดตามวาฬโดยขาดการศึกษาที่มากเพียงพออาจนำไปสู่การตัดสินใจที่สร้างความเสียหายได้

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept