milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
trending
03 กรกฎาคม 2567
ภาษาไทย

Axelar กับอนาคตของการสร้างเครือข่าย Blockchain ที่ไร้รอยต่อ (REDeFiNE TOMORROW 2024)

Axelar กับภารกิจพลิกโฉมเครือข่าย Interchain

จากงาน REDeFiNE TOMORROW 2024 วันนี้ Sergey Gorbunov, CEO ของ Interop Labs และ Co-founder ของ Axelar Protocol ร่วมเสวนากับ William Nuelle, General Partner, Ventures ของ Galaxy Digital ถึงอนาคตของเครือข่าย Interchain และบทบาทของ Axelar ในการเสริมสร้างความสามารถในการทำงานของเครือข่าย Cross-chain แบบไร้รอยต่อ


Redefine5Jun_1200x800.jpg

ทำความรู้จัก Axelar 

AXL หรือ Axelar คือแพลตฟอร์มที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีมผู้ก่อตั้ง Algorand เพื่อเป็นเครื่องมือที่ ช่วยให้นักพัฒนา dApp (Decentralized Application) สามารถทำให้แอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อกับ Blockchain อื่นๆ เพื่อการทำงานแบบ Cross-chain โดยใช้เทคโนโลยี GMP (General Message Passing) ที่ทำให้ Blockchain สามารถสื่อสารข้ามเครือข่ายกันได้ในระดับ Smart Contract


แพลตฟอร์ม Axelar เป็นเครือข่ายแบบกระจายอำนาจที่ใช้ระบบฉันทามติแบบ Proof-of-Stake และมีโหนดผู้ตรวจสอบ (Node Validator) ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำธุรกรรมหรือการใช้งานต่าง ๆ บนแพลตฟอร์ม โดยมีโทเคน AXL เป็นโทเคนหลักของเครือข่ายภารกิจของ Axelar ที่ต้องการสร้างเครือข่ายไร้รอยต่อ

ภารกิจของ Axelar คือการให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมกับสินทรัพย์บน Blockchain เพียงคลิกเดียว เมื่อ Blockchain Ecosytem เติบโตขึ้น ก็ต้องมาพร้อมประสิทธิภาพในการรองรับเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น และระบบนิเวศก็ขยายตัวขึ้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีโปรโตคอลที่ทำงานร่วมกันอย่างแข็งแกร่ง

  • Axelar สามารถเชื่อมต่อ Blockchain ที่ต่างกันได้มากกว่า 65 รายการ ซึ่งมากกว่าโปรโตคอลอื่นๆ ที่ทำงานร่วมกันนอกเหนือจากโปรโตคอลบน Cosmos โดยโปรโตคอลนี้ยังช่วยลดต้นทุนในการบูรณาการ และสร้างการเชื่อมต่อแบบ Plug-and-play โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้ขาย (Vendor)

  • โมเดล Hub-and-spoke ของ Axelar ช่วยให้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายเป็นการทำงานร่วมกันแบบอัตโนมัติกับทุกเครือข่ายที่เชื่อมต่ออื่นๆ ลดความเสี่ยงด้านการบำรุงรักษาและความปลอดภัยเมื่อเทียบกับการเชื่อมต่อแบบคู่

  • Axelar มีบริการถ่ายโอนโทเคนและ General Message Passing ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเชื่อมโยงแอปพลิเคชันและกระเป๋าสตางค์ข้ามเครือข่ายได้ ทำให้ Smart Contract และแอปพลิเคชันสามารถทำงานกันข้าม Blockchain ต่างๆ ได้

  • Axelar Interchain Token Service (ITS) บริการที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถดึงโทเคนของตนเองไปใช้ข้ามเครือข่ายได้อย่างง่ายดายด้วย UI ที่ใช้งานง่าย โทเคนที่ดึงผ่านบริการนี้จะสามารถทำงานร่วมกันได้โดยอัตโนมัติ

  • Axelar ใช้ประโยชน์จากการพิสูจน์แบบ Zero-knowledge proofs ซึ่งเป็นการตรวจสอบการอ้างสิทธิ์โดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและการพิสูจน์ความถูกต้อง (Validity proofs) จาก Blockchain ที่ต่างกันเพื่อเชื่อมต่อกับ Stack ต่างๆโดยอัตโนมัติ ทำให้โปรโตคอลนี้สามารถทำการเขียนโปรแกรมได้ง่ายและเปิดกว้างมากขึ้น แนวทางนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับโซลูชันใน Layer 2

  • Axelar ร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อสร้าง Chain Abstraction ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดความยุ่งยากในการใช้งาน Blockchain ที่แตกต่างกันของผู้ใช้งาน โดยทำให้ระบบที่ซับซ้อนนั้นง่ายขึ้น เช่น การจ่ายค่าธรรมเนียม (Gas fees) และการสลับเปลี่ยน Wallet ของผู้ใช้งาน


ต้องใช้ได้ในโลกจริงและมีการกำกับดูแล 

Axelar มีพันธมิตรจากสถาบันทางการเงิน เช่น Apollo, JP Morgan และ Deutsche Bank เพื่อรองรับโทเคนและสินทรัพย์ที่จะนำไปใช้ในโลกจริงสำหรับการชำระเงินหลายรายการข้าม Blockchain อื่นๆ ได้ โดยมุ่งเน้นไปที่สินทรัพย์ที่มีความเป็นส่วนตัวและได้รับการกำกับดูแลโดยยังคงไว้ซึ่งการทำงานของ Blockchain แบบสาธารณะและ Blockchain อื่นๆ ที่จะต้องได้รับอนุญาต ข้อดีคือจะช่วยให้เกิดการปรับสมดุลของ Portfolio พร้อมกับประหยัดต้นทุนไปด้วย


Sergey Gorbunov กล่าวว่า การได้ความร่วมมือสถาบันการเงินทำให้เปลี่ยนจากการทำ R&D ไปสู่ Product Team โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งเน้นการประหยัดต้นทุน ซึ่งเป็นสัญญาณที่แสดงถึงความสนใจในการนำ Blockchain มาใช้


DeFi หลายตัวที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก เช่น dYdX, Frax และ Aave ต่างก็กำลังมุ่งไปที่การรองรับการทำงานร่วมกันข้ามเครือข่าย (Cross-chain) Axelar จึงตั้งเป้าหมายที่จะเป็นเหมือนจุดเชื่อมต่อทางเข้าและทางออก (On and off-ramps) ที่สะดวกสำหรับแอปฯ DeFi บนทุก Blockchain ที่เชื่อมต่อกัน


Axelar พัฒนาระบบเชื่อมต่อเครือข่าย Blockchain แบบ Self-service!

  • Axelar กำลังพัฒนาระบบ “Self-service model” ที่ช่วยให้ผู้พัฒนาสามารถสร้างการเชื่อมต่อระหว่างโครงการของพวกเขาเข้ากับเครือข่าย Axelar ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาสร้างโปรเจกต์บนเครือข่าย Axelar ได้ง่ายขึ้น 

  • การพัฒนาระบบ Self-service model คาดว่าจะช่วยเพิ่มจำนวนเครือข่าย Blockchain ที่เชื่อมต่อกับ Axelar ได้อย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศที่เชื่อมต่อกันอย่างราบรื่นยิ่งขึ้น

 

โดยสรุป Axelar มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโซลูชันการเชื่อมต่อเครือข่าย Blokchain ที่แข็งแกร่ง มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงได้ง่าย เพื่อรองรับการสื่อสารและการถ่ายโอนสินทรัพย์ข้ามเครือข่าย Blockchain ที่หลากหลาย 

 

 

รับชมทั้งหมดที่ Youtubehttps://youtu.be/7LOE8z2OaKs?si=Q87iM2mldC1lMShz

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept