milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
17 ตุลาคม 2565
ภาษาไทย

การนำ Blockchain เป็นตัวช่วยพัฒนาโปรเจกต์ต่างๆ

ครั้งนี้ SCB 10X นำประเด็นที่น่าสนใจเพื่อการพัฒนาโครงการต่างๆ ด้วย Blockchain กับหัวข้อ “Enterprise Blockchain Solution” จากงาน SCB 10X Metathon 2022 เล่าผ่านมุมมองและประสบการณ์โดยคุณ Panit Wechasil - Chief Technology Officer, Token X ที่มีประสบการณ์กับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานหลายล้านคนอย่าง ‘SCB EASY’ มาสู่การพัฒนาโครงการและแอปพลิเคชันกับ Token X ที่มีเทคโนโลยี Blokchain เป็นส่วนประกอบสำคัญสู่ความสำเร็จอย่าง Use-Case ของ “BNK Governance Token” หรือ Utility Token พร้อมใช้เพื่อการโหวตลงคะแนน

Article62_685X511 (1).jpg


เมื่อความพึงพอใจของผู้ใช้คือโจทย์ใหญ่สำหรับการพัฒนาโครงการ


คุณ Panit เล่าถึงประสบการณ์การทำงานพัฒนาแอปพลิเคชัน SCB EASY ที่มีผู้ใช้จำนวนมาก โดยสิ่งที่จะทำให้ผู้ใช้เกิดความพึงพอใจการใช้งานแอปพลิเคชัน และเพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้จะสามารถทำธุรกรรมได้สำเร็จ คือประสิทธิภาพของแอปพลิเคชัน ที่ต้องมีทั้งความสวยงามและสามารถใช้งานได้ลื่นไหล มีระบบหลังบ้านที่เสถียรและสามารถแก้ไขปัญหาที่ลูกค้าพบได้อย่างทันท่วงที และมีทีมปฏิบัติการที่คอยให้บริการช่วยเหลือลูกค้า 


การสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบเกี่ยวข้องกับการเงินเป็นเรื่องที่มีความท้าทาย ต้องมีการสื่อสารและทำงานกับหลากหลายระบบที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ไปจนถึงมีส่วนของการแก้ปัญหาให้กับผู้ใช้งานที่ประสบปัญหาในการทำธุรกรรม


เรียนรู้การนำ Blockchain มาใช้เพื่อส่งเสริมแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ


เมื่อร่วมงานกับ Token X ได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ Blockchain ซึ่งเบื้องต้นคือ Distributed Ledger หรือการเก็บข้อมูลที่เชื่อมโยงถึงกันแบบกระจายศูนย์ โดย Blockchain ช่วยให้ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบและพิจารณาการทำธุรกรรมต่างๆ เพราะเมื่อเข้ามาใน Blockchain ทุกอย่างก็เป็นอันเสร็จสิ้น ทุกคนสามารถดูและตรวจสอบการทำธุรกรรมได้โปร่งใส


ยกตัวอย่างการใช้งาน Blockchain กับโปรเจกต์ BNK Token ที่พัฒนาโดย Token X ซึ่งเป็นลักษณะ Governance Token สำหรับให้แฟนคลับใช้ในการโหวตลงคะแนน โดยต้องทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันช้อปปิ้งเพื่อให้ผู้ใช้ซื้อโค้ดมากรอกแลกเปลี่ยนเป็น Token ซึ่งสาเหตุที่ใช้แอปพลิเคชันช้อปปิ้งแทนการใช้ Wallet ที่ใช้ในโลกคริปโตอย่างเช่น Metamask เนื่องจากมีการศึกษาข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานที่มีกลุ่มที่ยังไม่มีรู้จักหรือเข้าใจเกี่ยวกับ Blockchain หรือคริปโต ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง แต่เนื่องจากเป้าหมายของแพลตฟอร์มคือการใช้ Token เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความสะดวกในการทำการโหวตลงคะแนนโดยใช้ระบบ Blockchain


อย่างไรก็ตาม ก็ได้เรียนรู้จากกรณีผู้ใช้งานกลุ่มนี้ที่ไม่มีความเข้าใจ Blockchain และได้ตอบคำถามของผู้ใช้งานที่ไม่สะดวกกับการใช้ Blockchain กลุ่มนี้โดยการสร้างระบบสำหรับซื้อตั๋วและระบบแลก Token ไว้ภายนอก Blockchain (Off-Chain) ก่อนจะเข้าสู่ขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด (Queue Reader) โดยให้ผู้ใช้นำโค้ดไปกรอกที่แอปพลิเคชัน จากนั้นผู้ใช้ก็จะได้รับ Token ซึ่งทำงานอยู่บนเครือข่าย Blockchain และในส่วนขั้นตอนตรวจสอบความถูกต้องของโค้ด (Queue Reader) มีข้อดีคือช่วยจัดการปัญหาคอขวดที่อาจเกิดจากการที่มีผู้ใช้เข้ามากรอกโค้ดพร้อมกันครั้งละจำนวนมากๆ อีกด้วย
สิ่งที่ต้องเรียนรู้เมื่อต้องการสร้าง Solution ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain


สิ่งจำเป็นเพื่อสร้างและพัฒนา Solution ที่เกี่ยวข้องกับ Blockchain คือความเข้าใจเกี่ยวกับผู้ใช้งานและรู้เป้าหมายกลุ่มผู้ใช้ อย่างเช่นกลุ่มคนรุ่นใหม่ก็จะมีความเข้าใจเกี่ยวกับคริปโตหรือ Token เป็นอย่างดี สามารถใช้งานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เช่น Metamask ที่เป็น Wallet เพื่อใช้งานบนโลกคริปโต หรือสามารถรักษา Private Key ได้อย่างถูกต้อง โดยหากเป็นกลุ่มผู้ใช้งานนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ Solution สำหรับองค์กรเพื่อเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างโลกความจริง (ระบบดั้งเดิม) และโลก Blockchain


แต่ในทางกลับกันเมื่อพูดถึงเรื่องการนำมาใช้ในวงกว้าง ก็จะมีกลุ่มผู้ใช้หลากหลายที่บางกลุ่มยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่เข้าใจด้านคริปโตหรือ Blockchain ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานเหล่านี้ให้ได้เช่นกัน ดังนั้นการรักษาสมดุลระหว่างโลกความจริงหรือระบบแบบดั้งเดิมกับโลก Blockchain จึงเป็นเรื่องที่จำเป็น


และใน Solution ด้าน Metaverse คุณ Panit มองว่าในมุมหนึ่ง Metaverse มีลักษณะสถาปัตยกรรมเสมือนเป็นยุคใหม่ของเกมชนิด MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) หรือเกมที่เล่นตามบทบาทของเกมร่วมกันบนโลกออนไลน์กับคนจำนวนมาก ซึ่งจะมีผู้ใช้จำนวนมากและทำกิจกรรมมากมาย ทั้งการติดต่อสื่อสาร และแลกเปลี่ยนหรือซื้อขายไอเทมภายในเกม โดยจำนวนผู้ใช้และกิจกรรมเหล่านี้จำเป็นต้องมีระบบจัดการที่ใหญ่และยอดเยี่ยมเพื่อให้สามารถรองรับกับทั้งจำนวนของผู้ใช้และกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างหนาแน่น โดย Blockchain เป็นส่วนสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อนำมาใช้พัฒนาและรองรับสิ่งเหล่านี้ใน Metaverse รวมถึงทั้งในแง่การนำมาใช้ช่วยเรื่องระบบเศรษฐกิจหรือระบบการเงินภายใน Metaverse จากข้อดีต่างๆ ที่มีของ Blockchain อย่างเช่น ความปลอดภัยและการกระจายศูนย์เพื่อสร้างความมั่นใจในการซื้อขาย แลกเปลี่ยนหรือถือครองสินทรัพย์


สรุปได้ว่า Blockchain เป็นส่วนสำคัญอย่างมากในการนำมาช่วยพัฒนาโครงการ Metavesrse หรือโครงอื่นๆ อย่างเช่น BNK Token โดย Token X ที่ได้ยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษาในข้างต้น ที่เราควรสร้างส่วนตรงกลางสำหรับการตรวจสอบเอาไว้ ก่อนที่จะนำข้อมูลภายนอกเข้าสู่ Blockchain ซึ่งจุดนี้ก็สามารถนำมาปรับใช้กับโครงการ Metaverse ได้เช่นกัน อย่างเช่นนำมาใช้ช่วยในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนไอเทมโดยอาศัย Blockchain

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept