milkyway 6
milkyway 7
milkyway 8
Technology
01 ธันวาคม 2566
ภาษาไทย

รู้จักเครื่องมือวิเคราะห์เครือข่าย Blockchain กับ Metrika

Article4JUN_1200X800.jpg

ลับมาอีกครั้งของ Nikos Andrikogiannopoulos, CEO & Founder, Metrika (แพลตฟอร์มตรวจสอบและวิเคราะห์การงานของ Blockchain) ที่ร่วมงาน REDeFiNE TOMORROW 2023 โดยครั้งนี้ได้มาสนทนาพร้อมกับคุณอาทิตย์ ศรีอัมพร (Arthit Sriumporn), CEO & Founder, RakkaR Digital มุ่งเน้นไปที่โซลูชันการวิเคราะห์และตรวจสอบเครือข่าย Blockchain การจัดการกับความเสี่ยง และแผนงานในอนาคตของ Metrika เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้เห็นความสำคัญของแพลตฟอร์มตรวจและวิเคราะห์เครือข่ายสู่การนำไปใช้ในวงกว้างต่อไป

ทำไมโซลูชันวิเคราะห์บล็อกเชนจึงสำคัญ

Nikos อธิบายเกี่ยวกับการสร้างตัวชี้วัดสังเคราะห์และแบบจำลองเชิงอนุพันธ์ของ Metrika ซึ่งเป็นวิธีผสานรวมข้อมูลแบบ On-Chain และ Off-Chain พร้อมกับข้อมูล Web2 อื่นๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งเทคโนโลยีนี้ช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของเครือข่าย Blockchain และให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการจัดการความเสี่ยงและดำเนินตามกฎระเบียบ

โดยกระบวนการดังกล่าวมีประโยชน์สำหรับทีมโปรโตคอลในการพัฒนาเครือข่าย Blockchain เพราะช่วยลดความเสี่ยงในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปจนถึงลดความเสี่ยงในการปรับขยาย ต่อมามีความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากทั้งแอปพลิเคชันต่างๆ และสถาบันการเงินที่วางแผนจะนำ Blockchain ไปใช้ ซึ่งที่ผ่านมาทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสถาบันการเงินต่อการบริหารความเสี่ยง และเป็นไปตามกฎระเบียบจนนำไปสู่การต่อยอดการใช้งานใหม่ๆ

ความท้าทายในการรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาลของ Metrika

Nikos เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดำเนินงานที่แข็งแกร่งบนเครือข่ายแบบกระจายศูนย์เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและเกิดการนำ Blockchain รวมถึงสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้ แต่ยังคงมีความท้าทายในการรับมือกับข้อมูลจำนวนมหาศาลของ Metrika โดยเบื้องต้นต้องเข้าใจจุดประสงค์ของโครงการและทราบถึงขนาดข้อมูลที่ต้องเก็บ รวมถึงประโยชน์ของข้อมูลในเวลานั้นๆ

Metrika ใช้แนวทางการจัดเก็บข้อมูลแบบผสมผสานพร้อมใช้โซลูชันใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้นตามลำดับเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งได้มีการแยกประเภทและประโยชน์ของข้อมูลที่จัดเก็บ เมื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์และเวลาผ่านไปก็จะมีข้อมูลบางส่วนที่ต้องทิ้งและเก็บไว้เฉพาะข้อมูลที่สำคัญเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ความท้าทายในการนำข้อมูลไปใช้ในตลาดไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะต้องอาศัยเวลาและทรัพยากรจำนวนมากในการสร้างโซลูชันที่เป็นทางออกที่ดีที่สุด 

นอกจากนี้ ทีมวิเคราะห์ของ Metrika ยังทำงานกับส่วนรากฐานและโปรโตคอลเพื่อจัดการกับความซับซ้อนและข้อกำหนดต่างๆ โดยมีการสำรวจข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิจัยภายในและข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน Blockchain

แพลตฟอร์มตรวจสอบ Blockchain กับการร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล

Nikos กล่าวถึงการพัฒนาด้านกฎข้อบังคับ คือกรอบการทำงานของ Metrika ในการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงิน โดยเป็นโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานกำกับดูแล และส่งเสริมความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ซึ่งในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลและ Web3 มีทั้ง TestNet และ MainNet ออกมาจำนวนมาก จึงช่วยให้ใช้บทเรียนจากการใช้งานดังกล่าวไปพัฒนาต่อในการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

ข้อมูลโลกการเงินแบบดั้งเดิมกับข้อมูลโลก Web3 และคริปโต ทำงานร่วมกันได้อย่างไร

Nikos อธิบายความแตกต่างของการนำเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลการเงินแบบดั้งเดิมผสานกับโลกคริปโต โดยที่ Metrika ใช้ประโยชน์จากความสามารถของเครื่องมือ Web2 รวมเข้ากับศักยภาพของ Web3 และคริปโตให้เกิดสิ่งใหม่ทั้งหมด เพื่อเร่งให้เกิดการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้และขยายความสามารถใหม่ในพื้นที่

Nikos กล่าวถึงการพัฒนาในอนาคตของ Metrika ที่มีความจำเป็นต้องพัฒนาโปรโตคอลให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงมีเป้าหมายที่จะร่วมมือกับสถาบันการเงินและองค์กรชั้นนำเพื่อให้เกิดการใช้งานที่หลากหลายและเตรียมเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลไปใช้วงกว้าง

สำหรับเรื่องเทรนด์ AI ที่กำลังร้อนแรงทางทีมงานก็กำลังพัฒนาอยู่เช่นกัน แต่แผนงานปัจจุบันของ Metrika ยังคงให้ความสำคัญกับปัญหาปัจจุบันที่ได้กำหนดแผนงานเอาไว้ก่อนไปถึงกระบวนการพัฒนา AI

อย่างไรก็ตาม เขาคาดหวังที่จะพัฒนา AI ซึ่งมีประโยชน์และมีส่วนเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า รวมถึงยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ในอนาคต โดยเฉพาะที่ Metrika มีข้อมูลสำหรับชี้วัดจำนวนมาก มีความเสี่ยงที่ต้องจัดการ รวมถึงกฎและมาตรการต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ง AI สามารถช่วยให้ลูกค้าใช้งานได้ง่ายขึ้น อย่างเช่น ช่วยตอบคำถามลูกค้าโดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

ความเคลื่อนไหวของการแข่งขันในพื้นที่และความท้าทายของแพลตฟอร์มตรวจสอบ

Blockchainมีบริษัทที่กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มทั้งใน Web2 และสตาร์ทอัพที่พยายามสร้างและเริ่มต้นโครงการตรวจสอบเครือข่ายที่คล้ายกันบนโลกคริปโต ซึ่งความท้าทายของบริษัทใหม่เหล่านี้คือการหาจุดเริ่มต้นและเผยแพร่ไปจนถึงผ่านอุปสรรคต่างๆ โดย Nikos เชื่อว่าความสำเร็จของ Metrika อยู่ที่ความสามารถในการเป็นผู้นำด้านนี้ในโลกคริปโต ทลายกำแพงต่างๆ และสามารถดึงดูดองค์กรที่สนใจสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยี Web3 

สำหรับแผนงานขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมในอนาคตของ Metrika กำลังทำงานร่วมกับ Protocol และโครงการในระบบนิเวศบล็อกเชนจำนวนหนึ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อีกความต้องการคือการทำงานร่วมกับสถาบันการเงินชั้นนำและองค์กรชั้นที่กำลังสร้างในโลกสินทรัพย์ดิจิทัลและ Web3 รวมถึงต้องการเพิ่มความสามารถและพัฒนาเครื่องมืออย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานได้อย่างครอบคลุม ส่วนในด้านความปลอดภัย Metrika มีความโปร่งใสและด้วยข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายโดยทั่วไป ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการความเป็นส่วนตัว รวมถึงได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว 

ล่าสุด Metrika ได้รับการลงทุนจาก M12 (Microsoft) และ Nyca ซึ่งการระดมทุนครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีในการเร่งพัฒนาเครื่องมือของพวกเขา เพื่อเตรียมเครื่องมือเหล่านี้ให้พร้อมสำหรับวัฏจักรของเศรษฐกิจคริปโตและ Web3 รอบถัดไปพร้อมไปกับการมุ่งเน้นที่ลูกค้าองค์กรและสถาบัน

รับชมทั้งหมดที่ Youtube: https://youtu.be/cZTpHygIX9k

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept