#Web 3.0
thumb 0
Technology
May 10, 23
“Blockchain Bridge” มีความปลอดภัยเพียงใด ทำไมจึงถูกโจมตีบ่อยครั้ง?
“Blockchain Bridge” เดิมที่มีไว้สำหรับการส่ง Token ระหว่างเครือข่าย Blockchain อย่างราบรื่นและปลอดภัย ซึ่งต่อมาได้มีความจำเป็นสำหรับการโต้ตอบสื่อสารระหว่างเครือข่ายหรือ “Cross-Chain Communication”
thumb 1
Technology
May 02, 23
การโหวตออกเสียงในแบบของ DAO Governance จะนำไปปรับใช้กับโลกจริงได้หรือไม่?
รู้จักโมเดลระบบการจัดการหรือ Governance ในแบบขององค์กรอัตโนมัติแบบกระจายศูนย์ “DAO” ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับโลก Web 3.0 ด้วยมาตรฐานใหม่เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้
thumb 2
Technology
April 06, 23
Web 5.0 คืออะไร แตกต่างกับ Web 3.0 อย่างไร?
“Web 5.0” อีกคำยอดฮิตที่ถูกพูดถึงในปี 2022 จากการนำเสนอแนวคิดโดย Jack Dorsey พร้อมกับทีม TBD ที่กำลังดำเนินการพัฒนาโครงการ Web 5.0 โดยได้ระบุในเบื้องต้นถึงแนวคิดนี้ว่าเป็นการทำให้การกระจายศูนย์ของ Web
thumb 3
Technology
March 28, 23
กรณีศึกษา: การกำกับดูแล Web 3.0 ควรต่อยอดไปในทิศทางเดียวกันจาก Web ในยุคก่อน?
ปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับกฎข้อบังคับใน Web 3.0 ควรได้รับการจัดการและเตรียมพร้อมก่อนที่จะเกิดการนำไปใช้ในวงกว้าง เพื่อให้ Web 3.0 ยังคงเป็นโลกแห่งการสร้างสรรค์และให้ความสำคัญไปที่การนำเสนอ “คุณค่า”
thumb 4
Technology
February 20, 23
ทำไม Cross-Chain Messaging จึงสำคัญต่ออนาคต Web 3.0 ?
จะเป็นอย่างไรหากเราสามารถทำธุรกรรมหรือซื้อ NFTs ข้ามเครือข่าย Blockchain ได้สะดวกมากขึ้นโดยไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องการหาตัวกลางที่ซับซ้อนมาช่วยในการทำธุรกรรมข้ามเครือข่าย?

Use and Management of Cookies

We use cookies and other similar technologies on our website to enhance your browsing experience. For more information, please visit our Cookies Notice.

Accept